a blog for first time Mac users

Οι ανεμιστήρες (fans) δουλεύουν σε υψηλές στροφές

May 7th, 2011 0 comments

Η λειτουργία των ανεμιστήρων σε συστήματα Mac είναι εξαιρετικά χαμηλού θορύβου, ενώ οι στροφές τους ανά λεπτό (RPM) ξεκινούν γύρω στις 1.800 σε μηχανήματα με δίσκο SSD. Είναι δε εκ προοιμίου υψηλότερες σε μηχανήματα με συμβατικούς δίσκους, ενώ ανεξάρτητα από τον τύπο του δίσκου ανεβαίνουν σε υψηλότερα επίπεδα όταν το μηχάνημα καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αφού συνήθως πρόκειται για φυσιολογική συμπεριφορά, ενώ πληροφορίες σχετικά με τους ανεμιστήρες κι όχι μόνο δίνει το utility iStat Pro.

➠ Ένας από τους λόγους για λειτουργία σε υψηλές στροφές λοιπόν είναι το εκτεταμένο indexing του Spotlight στον Macintosh HD, ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση κάποιου major OS X update, αλλά κι όταν έγινε σε εξωτερικό δίσκο κλωνοποίηση, ή Clean Install του OS X. Πρόκειται για μια φυσιολογική δραστηριότητα, που εκλείπει με το πέρας του indexing. Όμως η αλλοίωση των processes mdworker και MRT μπορεί να προκαλέσει έντονη δραστηριότητα των ανεμιστήρων, όπου απαιτείται η παρέμβαση σας για άρση του θέματος.

➠ Ο δεύτερος λόγος μπορεί να έγκειται στην ανεπάρκεια της μνήμης (RAM) όπου το σύστημα, για να αντεπεξέλθει, προσφεύγει στον βραδυκίνητο δίσκο για χρήση Virtual Memory, οπότε το μηχάνημα χάνει σε επιδόσεις ενώ επηρεάζεται και το επίπεδο θερμοκρασίας του. Εδώ, αξιολογείτε ενδεχόμενη αναβάθμιση της RAM.

➠ Ο τρίτος -όχι πάντοτε φυσιολογικός- λόγος μπορεί να είναι μια ανεξέλεγκτη εφαρμογή (process), που εξαναγκάζει τον επεξεργαστή σε υπέρμετρη δραστηριότητα με τις προαναφερόμενες επιπτώσεις πλέον μείωσης στην διάρκεια χρήσης της μπαταρίας σε notebooks.

Για να εξετάσετε το θέμα λοιπόν πηγαίνετε /Applicarions/Utilities, ανοίγετε το Activity Monitor και στην μπάρα επιλέγετε CPU.

Όταν λοιπόν το όποιο process αναλώνει πάνω του 70% της CPU θεωρείται ότι επιβαρύνει το σύστημα με σημαντικό φορτίο. Processes που συνδέονται με συγκεκριμένες εφαρμογές και που χρησιμοποιούν όταν τρέχουν συνεχώς μεγάλα ποσοστά της CPU, δεν σημαίνει πάντοτε ότι είναι ανεξέλεγκτα.

Αυτά τα processes απλά μπορεί, για να λειτουργήσουν, να απαιτούν μεγάλο όγκο πόρων του συστήματος. Για παράδειγμα, εργασία με περισσότερα audio tracks στο Garage Band μπορεί να απαιτήσει μεγάλο όγκο πόρων, όμως η χρήση αυτών των πόρων θα πρέπει να σταματήσει με το πέρας της εργασίας ή όταν κλείσετε την εφαρμογή.

Πάντως κλείνοντας την εφαρμογή, οπότε σταματάει και η χρήση της CPU, να έχετε υπ’ όψη σας :

1. Σε processes που συνδέονται με συγκεκριμένες εφαρμογές όπως Safari, iMovie, iPhoto ή με εφαρμογές τρίτων developers, συνιστάται να κλείνετε την εφαρμογή μέσα από το Quit menu της ή με cmd-Q, αφού βέβαια προηγούμενα έχετε κάνει save σε τυχόν εργασίες σε εξέλιξη.

2. Σε processes που δεν συνδέονται με συγκεκριμένες εφαρμογές, ή για όποια δεν μπορείτε να προσδιορίσετε με ποιες συνδέονται, save τυχόν εργασίες σε εξέλιξη. Στη συνέχεια quit το process, επιλέγοντας το και click το κόκκινο εξάγωνο στο άνω αριστερά τμήμα του παράθυρου. Η ενέργεια θα κάνει force quit του process ενώ αν ανήκει στο σύστημα μπορεί το μηχάνημα να κάνει restart, οπότε θα χαθούν τυχόν unsaved εργασίες.

3. Το kernel-task process παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, αφού η υπερβολική ανάλωση του σε CPU μπορεί να είναι προάγγελος κατάρρευσης του δίσκου.

Πάντως για να αποφύγετε ανεξέλεγκτα processes, μεριμνάτε πάντοτε για τα τελευταία updates του OS X, εφαρμογών, plug-ins είτε μέσω του  > Software Update ή μέσω των σελίδων των third-party developers.

➠ Αν δεν συντρέχει τίποτα από τα παραπάνω, τότε πιθανόν να υπάρχει θέμα με το SMC – (System Management Controler). Τρέχετε λοιπόν ένα reset του, σύμφωνα με τον οδηγό.

Πάντως, αν το μηχάνημα τρανταχτεί έντονα, ή σας πέσει και το θέμα προκύψει αμέσως μετά, πιθανόν να αποσυνδέθηκε ο σένσορας θερμοκρασίας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε αλλαγή σκληρού δίσκου, όπου ο σένσορας ίσως δεν συνδέθηκε σωστά. Και στις δύο περιπτώσεις οι ανεμιστήρες δουλεύουν πλέον στο maximum των στροφών τους.

Ιδιαιτερότητες σε iMacs

Περίπτωση #1 : Σε μηχανήματα παραγωγής μέχρις Mid 2010 συμβαίνει αμέσως με το startup τους, οι ανεμιστήρες να δουλεύουν στο maximum, ενώ σε restart, ή σε shut down/startup το θέμα παραμένει.

Το θέμα παρουσιάζεται, όταν κατά την σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο ρεύμα έχετε κρατήσει πατημένο το power button, οπότε το iMac εφαρμόζει ένα mode όπου οι ανεμιστήρες δουλεύουν στο maximum. Για αποκατάσταση, τρέχετε ένα reset του SMC και στη συνέχεια εκκινείτε το μηχάνημα αφού προηγούμενα έχετε επαν-συνδέσει σε αυτό το καλώδιο τροφοδοσίας.

Περίπτωση #2 : Σε αλλαγή δίσκου σε μηχανήματα 2009 και 2010 μπορεί να καταγραφεί έντονη λειτουργία των ανεμιστήρων. Το σύνηθες αίτιο είναι ότι ένα από τα δυο καλώδια του σένσορα θερμοκρασίας δεν έχει κουμπώσει σωστά στην logic board. Ο δεύτερος είναι ότι ο δίσκος έχει έναν εξάπινο κονέκτορα αντί του οκτάπινου που απαιτείται. Λεπτομέρειες στο άρθρο της OWC.

Περίπτωση #3 : Σε αλλαγή δίσκου σε μηχανήματα του 2011 μπορεί και πάλι να καταγραφεί έντονη λειτουργία των ανεμιστήρων. Αυτό προκαλείται από την απουσία της κλασικής φύσας για κούμπωμα του καλωδίου του σένσορα θερμοκρασίας αφού η σχετική λειτουργία υποστηρίζεται από ένα ειδικό firmware ενσωματωμένου στους δίσκους της Apple. Συνακόλουθα, ο δίσκος δεν αναγνωρίζεται από το firmware και οι ανεμιστήρες είναι εκτός ελέγχου.

Ενώ, μπορείτε -με δική σας ευθύνη- να βραχυκυκλώσετε τα pins 2 & 7 του καλωδίου του σένσορα αφού, αν για κάποιο λόγο υπερθερμανθεί η περιοχή ο ανεμιστήρας δεν θα δουλέψει με πιθανή πρόκληση βλάβης. Λεπτομέρειες εδώ.

Ενώ υπάρχει και η εναλλακτική του καλωδίου της OWC, που έχει ενσωματωμένο τον σένσορα θερμοκρασίας.

Τελευταία ενημέρωση· 27.8.2017

Related posts :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *