a blog for first time Mac users

Time Machine troubleshooting topics [ευρετήριο]

June 13th, 2011 0 comments

Το Time Machine, σαν εφαρμογή, μπορεί και αυτό να παρουσιάσει δυσλειτουργίες. Στο ευρετήριο λοιπόν γίνεται καταγραφή των δυσλειτουργιών που μπορεί να ανακύψουν κατά καιρούς, ενώ προτείνονται πρακτικές για αντιμετώπιση τους.

 • Topic #1. “Error-43″
 • Topic #2. “Not Enough Space”
 • Topic #3. Κόλλημα του backup
 • Topic #4. Κόλλημα του backup ΙΙ
 • Topic #5. Ο δίσκος backup δεν αναγνωρίζεται
 • Topic #6. Δεν γίνεται backup νέων φακέλων
 • Topic #7. Migration από backup άλλου Mac και συνακόλουθα προβλήματα
 • Topic #8. “Time Machine could not complete the backup”
 • Topic #9. Καθυστερήσεις κατά το backup
 • Topic #10. To backup “σέρνεται” ή καθυστερεί
 • Topic #11. Time Machine backups, δεν είναι πλέον προσβάσιμα για restore
 • Topic #12. Backup Failed

Topic #1. “Error-43”

To Error-43 είναι ένα σφάλμα File Not Found και εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του backup. Αφορά δε σε αρχεία, φακέλους, αλλά και σε δίσκους ή σε μέσα αποθήκευσης. Βασικά, αυτό σημαίνει ότι το TΜ δεν μπορεί να εντοπίσει τον δίσκο backup, κάτι που μπορεί να συμβεί είτε όταν τα preference files του TΜ αλλοιωθούν, ή όταν το hardware configuration μεταβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο δίσκος να αναγνωρίζεται πλέον με διαφορετικό label.

Οι παρακάτω πρακτικές, μπορεί να βοηθήσουν για άρση του προβλήματος :

α. Επιλέγετε ξανά τον δίσκο backup

Πηγαίνετε στο ΤΜ Preferences panel, επιλέγετε το δίσκο backup, τον αποσυνδέετε και κλείνετε το TΜ. Το ανοίγετε ξανά, συνδέετε τον δίσκο και τον επιλέγετε. Αυτό θα κάνει refresh τις ρυθμίσεις του ΤΜ, ώστε να εντοπιστεί πλέον σωστά ο δίσκος.

β. Διαγράφετε τα TM preferences

Οταν ο φάκελος των ΤΜ preferences έχει αλλοιωθεί, το ΤΜ δεν είναι πλέον σε θέση να εντοπίσει το δίσκο. Επιπλέον, πιθανόν να μην σας επιτρέπει να ρυθμίσετε σωστά τον δίσκο στα system preferences. Πηγαίνετε /Macintosh HD/Library/Preferences/ folder και σύρετε στον κάδο το com.apple.TimeMachine.plist.

γ. Repair ή Format τον δίσκο backup

Ο δίσκος του ΤΜ εμπεριέχει πολλά hidden files, προσπελάσιμα από το ΤΜ, για ζεύξη του δίσκου με το computer. Οταν αυτά τα files δεν είναι πλέον προσπελάσιμα, τότε το TM δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Επιπλέον, προβλήματα του δίσκου μπορεί να αποτρέψουν πρόσβαση στο ΤΜ, έτσι συνιστάται να τρέξετε ένα Disk Repair είτε με το Apple Disk Utility, ή με κάποιο utility τρίτων developers, όπως TechTool, DiskWarrior ή Drive Genius. Αν η επισκευή του δίσκου δεν αποδώσει, ή αν δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, δεν βοηθήσουν και τα βήματα α & β, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε φορμάρισμα του δίσκου. Μπορείτε να το κάνετε με το Disk Utility ενώ συνιστάται να γίνει partition του, ώστε να εγγραφούν ξανά τα partition tables. Περισσότερα στον οδηγό.

.
.
Topic #2. “Not Enough Space”

Συμβαίνει, όταν το TM θελήσει να κάνει backup, να βγει το παραπάνω error, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο, παρότι κάτι τέτοιο δεν συντρέχει στη πραγματικότητα.

Αυτό συμβαίνει επειδή το TM αναλύει τα προς backup δεδομένα και τα συγκρίνει με τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Ενίοτε, φαίνεται ότι οι υπολογισμοί παράγουν σφάλματα, παρ’ ότι ό ελεύθερος χώρος είναι αρκετός. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί αρκετά εύκολα με reset του TM.

• Στο ΤΜ Preferences panel κλείνετε το ΤΜ.
• Ανοίγετε τον δίσκο backup και σύρετε στον κάδο τον φάκελο “Latest”.
• Πηγαίνετε /Macintosh HD /Library/Preferences και σύρετε στο κάδο το αρχείο com.Apple.TimeMachine.plist.
• Στο ΤΜ Preferences panel, click Select Disk και επιλέγετε ξανά τον επίμαχο δίσκο σαν δίσκο backup.
.
.
Topic #3. Κόλλημα του backup

Το ΤΜ μπορεί κατά την διάρκεια του backup να κολλήσει για τα καλά. Οπότε, ακόμη κι αν επιλέξετε Stop Backing Up ή μετακινήσετε το On/Off slider στο ΤΜ Preferences panel η κατάσταση δεν μεταβάλεται

Ανοίγετε το Terminal και copy/paste διαδοχικά τις παρακάτω εντολές :

sudo service com.apple.metadata.mds stop
sudo service com.apple.metadata.mds start

Πιέζετε Return μετά από κάθε μία και περιμένετε να εμφανισθεί το prompt πάλι μετά από κάθε μία. Οι εντολές σταματούν και εκκινούν ξανά το process που ελέγχει το spotlight – για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο process φαίνεται να προκαλεί κόλλημα στο TM. Όταν λοιπόν το process ξεκινήσει ξανά θα αναγκάσει το backup που κόλλησε να διακόψει/βγει από την διαδικασία.

Να έχετε υπ’ όψη σας ότι θα εμφανισθεί μήνυμα ότι η χρήση των εντολών δεν συνιστάται. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δουλεύουν πολύ καλά.

▲ Οι εντολές δεν τρέχουν σε περιβάλλον Yosemite
.
.
Topic #4. Κόλλημα του backup ΙΙ

Κατά την απαρχή του το backup μπορεί να κολλήσει στο Preparing backup, ή να κάνει παύσεις στο Calculating changes και ενδεχομένως να μην ολοκληρωθεί.

Αρχικά, απαιτείται κάποια υπομονή από μέρους σας. Περιμένετε δηλαδή να δείτε τι θα προκύψει τελικά. Κι αυτό διότι όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο filesystem, το TΜ τρέχει ένα deep traversal στο σύστημα για να διαπιστώσει ποια αρχεία μεταβλήθηκαν, αντί να βασιστεί στην ένδειξη του fsevents cache για το ποια αρχεία πρέπει να περιληφθούν στο backup. Ένα deep traversal μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο, ιδιαίτερα σε συστήματα με μεγάλο αριθμό αρχείων, πολλά από τα οποία μπορεί να βρίσκονται μέσα σε packages όπως για παράδειγμα εφαρμογές, installers, ή βιβλιοθήκες εφαρμογών.

Όταν λοιπόν κολλήσει η μπάρα του Calculating changes :

• Click το εικονίδιο του TM στο menu bar και επιλέγετε Skip This Backup.
• Ανοίγετε το εικονίδιο του δίσκου TM στον Finder, ανοίγετε τον φάκελο Backups.backupd και σύρετε στον κάδο το αρχείο με τον τίτλο 201…in progress, όπου θα πρέπει να πιστοποιηθείτε.
•  Στο Disk Utility τρέχετε στον δίσκο backup την ρουτίνα Repair Disk.
• Με τον δίσκο backup συνδεδεμένο στο μηχάνημα  ▹ Restart.
• Στο εικονίδιο του TM στο menu bar θα πρέπει να προκύψει το Preparing backup, στη συνέχεια Backing up…, ενώ η μπάρα του Calculating changes θα πρέπει να περιστρέφεται κανονικά και το backup να ολοκληρωθεί.
.
.
Topic #5. Ο δίσκος backup δεν αναγνωρίζεται

Μπορεί ο δίσκος backup, να μην αναγνωρίζεται. Αυτό συνήθως παρουσιάζεται όταν ο δίσκος έχει φορμαριστεί από τον κατασκευαστή, οπότε μπορεί το format να μην έχει γίνει σωστά.

Ένα format λοιπόν με το Disk Utility, πιθανότατα θα λύσει το πρόβλημα. Περισσότερα στον οδηγό.
.
.
Topic #6. Δεν γίνεται backup νέων φακέλων

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το ΤΜ δημιουργεί με το deep traversal ένα hard link προς κάθε νέο φάκελο στο δίσκο προέλευσης, (source disk). Μέσω δε αυτού του hard link ενημερώνει στη συνέχεια το backup του φακέλου για κάθε μεταβολή του.

Ενώ λοιπόν τα backups τρέχουν κανονικά στους παλιούς φακέλους, οι νέοι φάκελοι δεν εμφανίζονται καν στο ΤΜ. Αυτό προκαλείται από απενεργοποίηση του deep traversal, όπου οι νέοι φάκελοι δεν καταλογοποιούνται πλέον, ώστε να συμπεριληφθούν στη συνέχεια στο backup.

Για αποκατάσταση, εκκινείτε σε safe mode. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα τρέξουν κάποια maintenance scripts ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά το deep traversal, με τη επόμενη κανονική εκκίνηση του μηχανήματος.

Σε αποτυχία τρέχετε ένα full reset του Time Machine.
.
.
Topic #7. Migration από backup άλλου Mac και συνακόλουθα προβλήματα

Όταν κάνετε migration του συστήματος από backup που έγινε σε διαφορετικό μηχάνημα απ’ ευθείας με το ΤΜ, μπορεί να αντιμετωπίσετε διάφορα προβλήματα.

Τα προβλήματα αυτά λοιπόν εμφανίζονται κυρίως κατά το startup και μπορεί να είναι μη εμφάνιση του Bluetooth ή του Airport, το Magic Mouse preference pane μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, παραμορφωμένα γραφικά κατά το κλείσιμο του μηχανήματος και διάφορα άλλα.

Όλα αυτά συμβαίνουν διότι το ΤΜ backup του άλλου Mac μπορεί να μην περιλαμβάνει system files, απαραίτητα για το νέο σας Mac. Περισσότερα στη knowledge base της Apple.

Μια επανεγκατάσταση του Mac OSX στο νέο Mac, μπορεί να βοηθήσει. Όμως, η ριζική αντιμετώπιση ή πρόληψη αν θέλετε βρίσκεται στην επιλογή για μεταφορά/migration του συστήματος με το Migration Assistant, όπως περιγράφεται στον οδηγό.

[Via Macfixit]
.
.
Topic #8. “Time Machine could not complete the backup”

Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά τον δίσκο backup, μπορεί μετά από λίγα λεπτά να εμφανισθεί το παραπάνω μήνυμα, που μπορεί να προκληθεί από τους παρακάτω λόγους :

 • Ο δίσκος είναι συνδεδεμένος σε USB Hub και προφανώς το παρεχόμενο ρεύμα δεν
 επαρκεί για σωστή τροφοδοσία του. Συνδέετε λοιπόν τον δίσκο σε USB port του Mac.
 • Έχουν αλλοιωθεί τα preferences του ΤΜ. Πηγαίνετε /Macintosh HD/Library/Preferences, σύρετε στον κάδο το com.apple.TimeMachine.plist και restart το Mac. Στη συνέχεια, επιλέγετε ξανά τον δίσκο backup.
 • Ο δίσκος έχει θέμα, ή μπορεί να έχει τερματίσει, οπότε αρχικά τον επισκευάζετε. Αν και μπορεί να μην εντοπισθεί σφάλμα στον δίσκο με εμφάνιση του μηνύματος, το θέμα μπορεί να παραμείνει.

  Οπότε δοκιμάζετε πλέον φορμάρισμα του, όμως τότε όλα τα δεδομένα θα χαθούν.


.

Related post: ο εξωτερικός δίσκος δεν κάνει mount.
.
.
Topic #9. Καθυστερήσεις κατά το backup

Όταν προκύψουν καθυστερήσεις, μπορεί το σύστημα να κολλήσει στο preparing mode, ή μπορεί να “σέρνεται” με μερικά kilobytes data ή να φαίνεται ότι κολλάει. Επιπλέον, παρ’ ότι το backup προχωρεί σε αναμενόμενους ρυθμούς, μπορεί να κάνει επαναλαμβανόμενα backups των ίδιων αρχείων, με αποτέλεσμα την μεταφορά ανά ώρα ευάριθμων MB αρχείων αντί να μεταφέρονται μόνο τα αρχεία που μεταβλήθηκαν.

Παρακάτω περιγράφονται πρακτικές για αντιμετώπιση του θέματος. Όμως, αν περιοδικά τρέχετε μια “γενική συντήρηση” του συστήματος, ίσως παραλείψετε επικαλυπτόμενα βήματα.

• Απεγκαθιστάτε ή απενεργοποιείτε scanners, cleaner, boosters και συναφή utilities και ιδιαίτερα antivirus software.

To Time Machine δημιουργεί ευάριθμα file references (hard links) στον δίσκο, που επιτρέπουν εμφάνιση ενός σετ αρχείων ή ενός αρχείου σε πολλαπλά backups. Σαν αποτέλεσμα, το directory του δίσκου έχει πολύ περισσότερες εγγραφές αρχείων απ’ όσες έχει ο Macintosh HD. Κατά συνέπεια τα file scanning utilities χρειάζονται περισσότερο χρόνο για επεξεργασία του δίσκου backup.

• Απενεργοποιείτε στο Spotlight

Σύρετε τον δίσκο στο παράθυρο privacy του Spotlight. Περισσότερα στον οδηγό.

• Boot σε safe mode

Startup σε safe mode, ώστε να τρέξουν επισκευαστικές ρουτίνες στο file system και να καθαριστούν τα system caches.

• Reset το preference file του ΤΜ

Πηγαίνετε /Macintosh HD/Library/Preferences και σύρετε στον κάδο το αρχείο com.apple.TimeMachine.plist. Στην συνέχεια restart το Mac ώστε το σύστημα να το δημιουργήσει ξανά και το ΤΜ να πάρει ένα φρέσκο, “καθαρό backup” σε συνέχεια των προηγούμενων.

• Ελέγχετε τον δίσκο backup για σφάλματα

Δείτε το οδηγό επισκευή σκληρών δίσκων.

.
.
Topic #10. To backup “σέρνεται” ή καθυστερεί

Μπορεί να τρέχει δηλαδή ακόμη και με μερικά kilobytes/ώρα, ενώ αναφέρει ότι το backup θα πάρει μέρες ή εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Παράλληλα και το Spotlight πιθανόν να καθυστερεί με την ολοκλήρωση του indexing στο δίσκο.

1. Αφαιρείτε το Spotlight index

Πηγαίνετε /Applications/Utilities, ανοίγετε το Terminal, copy/paste την εντολή και Enter. (θα ζητηθεί πιστοποίηση)

sudo rm -rf /.Spotlight-V100

2. Privacy του Spotlight

Πηγαίνετε System Preferences ▹ Spotlight και σύρετε το εικονίδιο του δίσκου Time Machine backup στο παράθυρο Privacy, ώστε να απ-ενεργοποιηθεί το indexing στον δίσκο. Λεπτομέρειες στο άρθρο / Privacy.

3. Αφαιρείτε το Spotlight daemon

Αν οι παραπάνω πρακτικές παρ’ ελπίδα δεν αποδώσουν, δοκιμάζετε την απ-ενεργοποίηση των background services (daemons), που ελέγχουν το Spotlight index. Στο Terminal λοιπόν copy/paste την εντολή·

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

Στη συνέχεια τα ενεργοποιείτε ξανά με copy/paste της εντολής·

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

▲ Δεν τρέχει στην version macOS Mojave.

.
.
Topic #11. Time Machine backups, δεν είναι πλέον προσβάσιμα για restore

Λεπτομέρειες στο άρθρο.

.
.
Topic #12. Backup Failed

Το θέμα μπορεί να πρoκύψει από δύο αίτια·

1. Ο δίσκος backup είναι pre-formatted σε HFS+ format από τον κατασκευαστή του, κάτι που κατά κανόνα παρουσιάζει ασυμβατότητες. Θα πρέπει να τον φορμάρετε με το Disk Utility, όμως τότε θα χαθεί τυχόν περιεχόμενο του. Επισημαίνεται ότι το High Sierra υποστηρίζει δίσκους σε HFS+ format.

2. Έχει αλλοιωθεί το preference file του Time Machine, οπότε θα πρέπει να τρέξετε ένα full reset της διάταξης του ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο.

Τελευταία ενημέρωση· 19.10.2017

Related posts :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *