a blog for first time Mac users

Διαχείριση του ήχου (sound) στο Mac OS X

April 27th, 2012 0 comments

Το σύστημα ήχου στο Mac OS X είναι απλούστατο όσο αφορά στις ρυθμίσεις του, ενώ κατά κανόνα δουλεύει άψογα. Όμως ενίοτε μπορεί να προκύψουν ασυνήθεις συμπεριφορές όπου το σύστημα δεν παίζει ήχους, ή δεν παίζει alerts. Ή αποδίδει ήχους μόνο μέσω του εσωτερικού ηχείου, ή ακουστικών, ή ηχείων τρίτου κατασκευαστή.

Το πρώτο βήμα σε τέτοιες συμπεριφορές λοιπόν, είναι restart το Mac για έλεγχο ότι το βασικό reload της τρέχουσας διάταξης θα επιλύσει το θέμα. Σε αποτυχία·

1. Ελέγχετε τα volume controls

Πηγαίνετε  > System Preferences > Sound και ελέγχετε ότι τα controls είναι σε σωστά επίπεδα.

➠ Το OS X διαθέτει δυο εγγενείς ρυθμίσεις ήχου·

Το “Alert volume”, που όταν είναι σε χαμηλό επίπεδο πιθανόν δεν ακούτε alerts και ήχους ειδοποίησης.

➠ Το “Output volume”, ρυθμίσεις δηλαδή για τις διατάξεις αναπαραγωγής ήχου.

Πηγαίνετε /Applications/Utilities folder και ανοίγετε το Audio MIDI Setup utility. Όπου μπορείτε να ελέγξετε κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις για διάφορες συσκευές ήχου, μεταξύ αυτών τα bit rate, bit size, αριθμό καναλιών, mute status. Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε την διάταξη των ηχείων για stereo ή multichannel setups.

Τελικά, αν διαθέτετε κάποιο ενοποιημένο σύστημα (μια εικονική συσκευή που συνδυάζει περισσότερες επιμέρους συσκευές), τις αφαιρείτε για διακρίβωση ότι οι επιμέρους συσκευές δουλεύουν ανεξάρτητα. Ενίοτε τα timing settings ή διαφορές στα sampling rates και υποστηριζόμενα bit depths στις συσκευές μπορεί να προκαλέσουν ασυμβατότητες σε χρήση εικονικής συσκευής.

2. Reset την PRAM

Στην PRAM του συστήματος φυλάσσεται η ένταση του ήχου και η οποία φορτώνεται κατά το start-up. Ενώ λοιπόν πρέπει να καθορίζεται κάθε φορά που την μεταβάλετε, σε αλλοίωση της μπορεί να μην αποθηκεύεται πλέον σωστά. Ένα reset της RPAM λοιπόν θα άρει το θέμα.

3. Ελέγχετε καλώδια και βύσματα

Σε χρήση εξωτερικών συσκευών όπως μεγάφωνα ή ακουστικά, ελέγχετε τα καλώδια τους, αφού ελλατωματικά καλώδια σαφώς αποτρέπουν την σωστή λειτουργία τους. Δοκιμάζετε διαφορετικά καλώδια, εφ’ όσον διαθέσιμα.

Καθαρίζετε το βύσμα και το ελέγχετε πηγαίνοντας  > System Preferences > Sound / Output tab. Συνδέετε το βύσμα και το αποσυνδέετε, όπότε αν είναι λειτουργικό το όνομα θα πρέπει να αλλάξει από “Internal Speakers” σε “Headphones” ή σε κάτι παρόμοιο.


.

Αν το όνομα δεν αλλάζει ή/και υπάρχει παντελής έλλειψη ήχου, πιθανόν να έχει κολλήσει ο micro-switch στην έξοδο που ελέγχει την αλλαγή σε σύνδεση εξωτερικών μεγαφώνων ή ακουστικών, οπότε με πάτημα των πλήκτρων F10-11-12 εμφανίζεται το εικονίδιο. Για αντιμετώπιση δείτε το άρθρο απουσία ήχου (sound) σε Mac computers.

4. Ελέγχετε συσκευές τρίτων κατασκευαστών

Κλείνετε το Mac, αποσυνδέετε τις συσκευές και start-up το μηχάνημα σε Safe Boot, οπότε τα drivers των συσκευών δεν φορτώνονται. Συνεπώς το μηχάνημα θα παίξει πλέον ήχους του συστήματος για διακρίβωση ότι τα Core Audio components του συστήματος έχουν σωστό setup.

Οπότε αν τότε ακούτε ήχους από το εσωτερικό μεγάφωνο, ελέγχετε πλέον την συσκευή. Μερικές βασικές προσεγγίσεις είναι reinstall ή update των σχετικών drivers, εναλλαγή USB/Firewire ports ή expansion slots, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο reset της συσκευής.

5. Αφαιρείτε σχετικά plist files

Οι ρυθμίσεις ήχων του συστήματος φυλάσσονται σε διάφορα property lists (.plist files), στα παρακάτω locations του filesystem. Τις σύρετε λοιπόν στον κάδο, restart το Mac και ελέγχετε αν οι νέες κόπιες τους έχουν επαναφέρει τους ήχους. Ενώ θα χρειασθεί να επαναφέρετε προσωπικές σας ρυθμίσεις.

α. Πηγαίνετε

  • /Macintosh HD/Library/Preferences/Audio/ (όλο τον φάκελο Audio)
  • /Macintosh HD/Library/Preferences/com.apple.soundpref.plist

β. Πηγαίνετε Finder > Go και με πατημένο το πλήκτρο alt επιλέγετε Library

  • /Preferences/com.apple.soundpref.plist
  • /Preferences/com.apple.systemsound.plist

6. Προβλήματα Core Audio

Το σύστημα χρησιμοποιεί το process coreaudiod για διαχείριση του ήχου που όταν δεν κάνει σωστό startup, προκαλείται απουσία ήχων. Στο Terminal τρέχετε λοιπόν την εντολή sudo killall coreaudiod (θα ζητηθεί πιστοποίηση) και restart το μηχάνημα ώστε να αναδημιουργηθεί το process. Δείτε και το άρθρο τo process coreaudiod αναλίσκει υψηλό ποσοστό %CPU .

7. Ρυθμίσεις σε εφαρμογές

Πέρα από τις ρυθμίσεις στο σύστημα, μπορεί να ανακύψουν προβλήματα με κάποια επιμέρους εφαρμογή που δεν διαχειρίζεται σωστά συσκευές ήχου ή την απόδοση ήχων. Γενικά, πηγαίνετε Finder > Go και με πατημένο το πλήκτρο Alt επιλέγετε Library > Preferences και εντοπίζετε το preference file της επίμαχης εφαρμογής, που συνήθως είναι της μορφής “domain.developer.επωνυμία της εφαρμογής.plist”. Σύρετε το αρχείο στον κάδο, relauch την εφαρμογή και εξετάζετε αν το θέμα εξέλιπε.

Εκτός από τα preference files σε εφαρμογές, ελέγχετε για audio plug-ins που χρησιμοποιεί η επίμαχη εφαρμογή. Πρόκειται για audio components, ή VST, MAS, HAL plug-ins που εγκατεστάθηκαν σε directories στο /Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins. Ενώ μπορεί να έχουν εγκατασταθεί και στο User folder.

Οπότε για πρόσβαση σε αυτά, πηγαίνετε Finder > Go και με πατημένο το πλήκτρο Alt επιλέγετε Library > Preferences και εντοπίζετε το preference file της εφαρμογής που και εδώ είναι της μορφής “domain.developer.επωνυμία της εφαρμογής.plist”, τα σύρετε σε κάθε περίπτωση στον κάδο και restart το μηχάνημα.

8. Θέμα στον αισθητήρα

Η θύρα ήχου είναι κοινή για αναλογικό αλλά και για ψηφιακό ήχο μέσω οπτικής ίνας. Υπάρχει όμως μια διαφορά όσο αφορά στο μήκος των βυσμάτων, όπου τα βύσματα των αναλογικών συσκευών είναι κοντύτερα από τα αντίστοιχα των ψηφιακών, κάτι που μπορεί ενίοτε να προκαλέσει σύγχυση στον αισθητήρα με επακόλουθο την απουσία ήχου.

Όταν λοιπόν στο εσωτερικό της εξόδου ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι ο -αισθητήρας δηλαδή- υποδεικνύεται σύγχυση του αισθητήρα. Αν λοιπόν μετά από restart του Mac το λαμπάκι εξακολουθεί να ανάβει μπορεί να προκαλούν το θέμα ρύποι που έχουν επικαθίσει στον αισθητήρα και που παρεμποδίζουν την σωστή λειτουργία του. Τον καθαρίζετε λοιπόν με ένα λεπτό πινέλο ζωγραφικής ή με πεπιεσμένο αέρα.

Τελευταία ενημέρωση· 29.7.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *