a blog for first time Mac users

“Restore from Time Machine backup” : σφάλμα σε αντικατάσταση του δίσκου

June 25th, 2016 0 comments

Σε τερματισμό του μηχανικού δίσκου και σε αντικατάσταση του με έναν συνήθως μικρότερης χωρητικότητας SSD θα προκύψει το σφάλμα ότι το restore του συστήματος δεν είναι εφικτό, όταν το σύστημα σας υπερβαίνει κατ’ όγκο την χωρητικότητα του SSD. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε upgrade ενός λειτουργικού δίσκου.

Για αντιμετώπιση του θέματος λοιπόν -σε κάθε περίπτωση- θα πρέπει να “ελαφρώσετε” το backup από ογκώδεις φακέλους, συνήθως τον Documents. Ή από ογκώδεις βιβλιοθήκες, συνήθως των iTunes (Music) και Pictures (χάριν ευκολίας και οι δύο μορφές αποκαλούνται εφεξής “φάκελοι”).

Α. Διαδικασία σε τερματισμό του δίσκου·

Μέρος α’

1. Μετά την αντικατάσταση του δίσκου λοιπόν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στον δίσκο του Time Machine, οπότε τρέχετε αναγκαστικά την ρουτίνα Clean Install του OS X (όπου σταματάτε στό βήμα 10).

2. Συνδέετε στο μηχάνημα έναν USB δίσκο ή partition του (δεν τον αποδέχεστε σαν δίσκο backup όταν ζητηθεί), που ενδεικτικά έχετε ονοματίσει External, με επαρκή χώρο ώστε να υποστηρίξει τους ογκώδεις φακέλους.

3. Συνδέετε τον δίσκο του Time Machine στο μηχάνημα (θα ζητηθεί να τον επιλέξετε για δίσκο backup, αν όχι τον επιλέγετε),

click το εικονίδιο του ΤΜ στη menu bar > Enter Time Machine.

4. Στο τελευταίο backup, πηγαίνετε στο Home Folder σας και με πατημένο το πλήκτρο command click τους επίμαχους φακέλους για να τους επιλέξετε.

Κατόπιν πατάτε τα πλήκτρα command-Ι ώστε να δείτε τον όγκο τους, οπότε ίσως να μην χρειαστεί η μεταφορά όλων τους στον External.

5. Αν λοιπόν χρειαστεί να μεταφέρετε μόνο έναν φάκελο, click επάνω του για να τον επιλέξετε > ctrl-click ή δεξί click > Copy file x.

Για περισσότερους του ενός φακέλους > Copy x items.

6. Σε κάθε περίπτωση click Cancel για επάνοδο στο Desktop, ανοίγετε τον External και πατάτε τα πλήκτρα command-V για επικόλληση του φακέλου(ων).

Κατά την διαδικασία θα τρέχει η progress bar.

Μέρος β’

Τα πιο πρόσφατα αρχεία σας λοιπόν έχουν πλέον αντιγραφεί στον External, ενώ θα είναι προσβάσιμα από το σύστημα μετά από κάποιες ρυθμίσεις που περιγράφονται πιο κάτω. Θα πρέπει τώρα να ελαφρύνετε το backup διαγράφοντας έναν ή περισσότερους φακέλους, ώστε στη συνέχεια να τρέξει, να γίνει αποδεκτή από το σύστημα η ρουτίνα Restore From Time Machine Backup.

Προειδοποίηση· Πριν προχωρήσετε παρακάτω, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα των αρχείων που μεταφέρατε στον External. Κι αυτό επειδή η σχετική εντολή θα διαγράψει ανέκκλητα τον φάκελο(ους) από όλα τα υφιστάμενα backups. Ενώ για αυξημένη ασφάλεια, συνιστάται να κοπιάρετε το υπάρχον ΤΜ backup σε έναν ακόμη εξωτερικό δίσκο.

1. Στο εικονίδιο του ΤΜ στη menu bar, click και πάλι Enter Time Machine > Home Folder και με πατημένο το πλήκτρο command click τον(ους) επίμαχο φάκελο για να τον επιλέξετε. Όμως στο βήμα 5 επιλέγετε Delete All Backups …. και OK.


.
Πιστοποιηθείτε και OK, οπότε μπορεί να τρέξει πλέον η ρουτίνα Restore From Time Machine Backup.

2. Σε επιτυχή έκβαση της ρουτίνας κάνετε τον(τους) φάκελο προσβάσιμο στο σύστημα, με την δημιουργία του αντίστοιχου alias. Σύρετε λοιπόν το(α) εικονίδιο του στην διπλανή στήλη, οπότε έχετε πρόσβαση στο πρωτότυπο πλέον αρχείο στον External από το εικονίδιο ή το alias του αν προτιμάτε. Σε αποσύνδεση του δίσκου εκλείπει το alias, ενώ επανέρχεται σε σύνδεση του.

Ρυθμίσεις των alias :

Documents

Δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση, έχετε άμεση πρόσβαση στον φάκελο.

iTunes (Music)

1. Πηγαίνετε iTunes > Preferences > Advanced > Change, ώστε να αλλάξετε την εγγενή βιβλιοθήκη.

2. Click το εικονίδιο του External στην διπλανή στήλη, click τον φάκελο Music > Open > OK.


.

Pictures

1. Με πατημένο το πλήκτρο alt, click το εικονίδιο του Photos στο Dock, οπότε θα προκύψει το pop-up. Επιλέγετε την Photos Library του δίσκου External και Choose Library.

2. Πηγαίνετε Photos > Preferences, επιλέγετε την Photos Library του External > Use as System Photo Library.

Β. Διαδικασία σε upgrade ενός λειτουργικού δίσκου·

1. Πριν το upgrade, συνδέετε τον δίσκο του Time Machine και τον External στο μηχάνημα.

2. Click το εικονίδιο του Finder στο Dock, ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο του, πηγαίνετε στο Home Folder σας, επιλέγετε τους επίμαχους φακέλους και cmd-I για ενημέρωση σχετικά με τον όγκο τους.

3. Για να μεταφέρετε έναν φάκελο στον External, ανοίγετε το Τερματικό (Terminal), paste την εντολή rsync -av, πατάτε μια φορά το Space bar, σύρετε στο παράθυρο τον φάκελο και κατόπιν -χωρίς να πατήσετε το Space bar- σύρετε στο παράθυρο το εικονίδιο του External και Enter. Θα τρέξει πληθώρα γραμμών και μετά από κάποια ώρα και σε συνάρτηση με τον όγκο των αρχείων η μεταφορά θα ολοκληρωθεί με την εμφάνιση του συμβόλου $. Ο πρωτότυπος φάκελος και τα αρχεία του θα παραμείνουν στην αρχική τους θέση.


(click για μεγαλύτερη εικόνα)

Σε μεταφορά περισσότερων φακέλων, με πατημένο το πλήκτρο command επιλέγετε τα εικονίδια τους και τα σύρετε ταυτόχρονα στο παράθυρο.


(click για μεγαλύτερη εικόνα)

4. Στο εικονίδιο του ΤΜ στη menu bar > Open Time Machine Preferences > Options και στο παράθυρο που θα προκύψει click to +.

5. Επιλέγετε τον(τους) φάκελο και click Exclude ώστε να αποκλειστεί από το “ελαφρυμένο” backup που θα πάρετε κατόπιν, αλλά και από όλα τα μελλοντικά backups.

6. Click Save.

6. Παίρνετε ένα backup και μετά την εγκατάσταση του SSD τρέχετε από αυτό την ρουτίνα Restore From Time Machine Backup. Κατόπιν δημιουργείτε το alias του(των) φακέλου όπως περιγράφεται στο βήμα 2 της διαδικασίας β’, ενώ τρέχετε και τις σχετικές ρυθμίσεις τους.

Επιλογή SSD

Πριν προχωρήσετε στην αγορά δίσκου συνιστάται να ελέγξετε τον όγκο του συστήματος σας, είναι βασικό κριτήριο για επιλογή της χωρητικότητας του SSD. Click το εικονίδιο του δίσκου στο Desktop και command-I.

Μια καλή προσέγγιση για την ενδεικνυόμενη χωρητικότητα λοιπόν είναι το “Used” επί δύο έως τρεις φορές (για σωστή απόδοση του SSD απαιτείται ελεύθερος χώρος ≈20% της χωρητικότητας του).

Related· Ευρετήριο οδηγών του Time Machine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *