a blog for first time Mac users

Έλεγχος της μπαταρίας σε MacBooks

August 5th, 2016 one comment

Με την πάροδο του χρόνου και βασικά μετά από κάποια χρόνια χρήσης θα διαπιστώσετε ότι η μπαταρία του MacBook σας αδειάζει πιο γρήγορα απ’ ότι όταν ήταν καινούρια, ότι η αυτονομία της έχει περιοριστεί. Προφανώς πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη φυσιολογική φθορά, που δεν σημαίνει πάντοτε ότι θα πρέπει να την αντικαταστήσετε άμεσα.

Όπως και να έχει μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας με δυο τρόπους :

Τρόπος Α’. Πατάτε το πλήκτρο alt και στη menu bar click το εικονίδιο της μπαταρίας, οπότε θα προκύψει μια από τις ενδείξεις·

• Normal: Υποδεικνύει ότι η μπαταρία λειτουργεί φυσιολογικά, όπως πρέπει.

Replace Soon: Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι σχετικά παλιά και ίσως να παρουσιάζει ήσσονος σημασίας σημάδια φθοράς, όπως να κρατά μικρότερη φόρτιση απ’ ότι όταν ήταν καινούρια. Πρόκειται δηλαδή για μια προειδοποίηση ότι ναι μεν η μπαταρία εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά, όμως πρέπει να προετοιμασθείτε για αλλαγή της ίσως και σύντομα με εμφάνιση της επόμενης ένδειξης.

• Replace Now: Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι παλιά, μπορεί να δείχνει μέτρια σημάδια φθοράς και ότι κρατάει σημαντικά μικρότερη φόρτιση απ’ όση όταν καινούρια. Θα πρέπει να αντικατασταθεί λοιπόν το συντομότερο δυνατόν, για διασφάλιση της φορητότητας του μηχανήματος.

• Service Βattery: Υποδεικνύει ότι ουσιαστικά η μπαταρία έχει τερματίσει. Μπορεί δηλαδή να μην κρατάει καν την φόρτιση, να έχει υποστεί βλάβη ή να υπερθερμαίνεται. Θα πρέπει να αντικατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν.

✓ Σε σύνδεση στο ρεύμα μπορεί να προκύψουν beeps, που δεν έχουν καμία σχέση με τα beeps κατά το startup.

Τρόπος Β’. Πατάτε το πλήκτρο alt >  > System Information / Hardware / Power οπότε βλέπετε την κατάσταση της αλλά και τους κύκλους φόρτισης.

Επισημάνσεις:

1. Όσο αφορά στους κύκλους φόρτισης, σύμφωνα με την Knowledge Base της Apple, οι μπαταρίες στα περισσότερα σύγχρονα MacBooks μπορεί να κρατήσουν για τουλάχιστον 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης, οπότε θεωρούνται πλέον “consumed”, αναλωθείσες. Πάντως μπορείτε να συνεχίσετε με την χρήση τους και πέρα από το όριο, αλλά με μείωση των επιδόσεων τους.

Ένας πλήρης κύκλος φόρτισης αντιπροσωπεύει χρήση όλης της ισχύος της μπαταρίας ανεξάρτητα με το αν αδειάσει σε μια μοναδική συνεδρία ή σε μια διαδρομή ημερών. Δηλαδή αν σήμερα αναλωθεί το 40% της ισχύος και την επόμενη ή οποιαδήποτε μετέπειτα ημέρα το υπόλοιπο 60% ολόκληρο ή τμηματικά, τότε κλείνει ένας πλήρης κύκλος φόρτισης, ανεξάρτητα αν στο μεσοδιάστημα έχει φορτιστεί η μπαταρία.

2. – Περίπου ανά μήνα αδειάζετε πλήρως την μπαταρία και στη συνέχεια την φορτίζετε στο 100%.
– Σε παιγνίδια με έντονη χρήση γραφικών, έχετε συνδεδεμένο το τροφοδοτικό.
– Δεν έχετε μόνιμα συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, ιδιαίτερα όταν το μηχάνημα είναι σε sleep mode, ή όταν το καπάκι είναι κλειστό.
– Την φορτίζετε όταν η ισχύς της πέσει γύρω στο 30%.
– Δεν αφαιρείτε την μπαταρία και χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό. Αφ’ ενός οι επιδόσεις του μηχανήματος πέφτουν κατά ≈50% αφού η ισχύς του τροφοδοτικού δεν επαρκεί για σωστή παροχή ισχύος, ενώ μπορεί να προκύψει θέμα σε διακοπή ρεύματος.

3. Σε αντικατάσταση της, οι μπαταρίες της Apple έχουν και το ανάλογο κόστος μιας και πρόκειται για μπαταρίες κορυφαίας ποιότητας. Πάντως συνιστάται η επιλογή τους, αφού με aftermarket μπαταρίες μπορεί να εμπλακείτε σε διάφορες καταστάσεις, όπως η πιο κάτω για παράδειγμα. Παρ’ ότι τα σχετικά συστήματα ασφαλείας προφυλάσσουν το μηχάνημα από ηλεκτρικά θέματα, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από μια “φουσκωμένη” μπαταρία ή που έχει “σκάσει”.

✓ Συμπτώματα·

• Η μπαταρία δεν φορτίζει πλέον.
• To space bar και όλη η κάτω σειρά πλήκτρων δίνουν διαφορετική αίσθηση όταν τα πατάτε.
• Το trackpad δεν κάνει πλέον click.


.

Γενική αντιμετώπιση θεμάτων τροφοδοσίας

Ο System Management Controller (SMC) είναι ένας microprocessor που μεταξύ άλλων διαχειρίζεται και την λειτουργία της μπαταρίας. Σε πιθανό αποσυντονισμό του λοιπόν μπορεί να προκύψουν διάφορες καταστάσεις οπότε τρέχετε ένα reset του και τυχόν θέματα κατά κανόνα εκλείπουν. Ενώ ενδέχεται να βοηθήσει -έστω και προσωρινά- στην ένδειξη Replace Soon με επιστροφή της στο Normal.

Για να τρέξετε το reset του λοιπόν·

Σε άσπρα (polycarbonate) MacBooks

•  > Shut Down.
• Αποσυνδέετε το τροφοδοτικό.
• Αφαιρείτε την μπαταρία.
• Κρατάτε πατημένο το power button για 5″.
• Αφήνετε το power button.
• Τοποθετείτε ξανά την μπαταρία και συνδέετε το τροφοδοτικό.
• Πατάτε το power button για να ανοίξει το Mac.

Στα παρακάτω unibody aluminium MacBooks

– MacBook (13-inch, Late 2009) και μεταγενέστερα
– Όλα τα MacBook Air computers
– Όλα τα MacBook Pro computers με Retina display
– MacBook Pro (13-inch, Mid 2009) και μεταγενέστερα· MacBook Pro (15-inch, Mid 2009) και μεταγενέστερα

•  > Shut Down.
• Αποσυνδέετε το τροφοδοτικό.
• Μετά από ≈30″ συνδέετε το τροφοδοτικό.
• Στο αριστερό μέρος του πληκτρολογίου πατάτε ταυτόχρονα τα πλήκτρα shift-control-alt και το power button για 5″.
• Αφήνετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και το power button.
• Πατάτε το power button για να ανοίξει το μηχάνημα.

Τελευταία ενημέρωση· 2.6.2017

Related posts:

One comment on “Έλεγχος της μπαταρίας σε MacBooks”

  1. Leon says:

    Φοβερο αρθρο!!! Ευχαριστουμε!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *