a blog for first time Mac users

Έλεγχος καλής λειτουργίας σε μεταχειρισμένο Mac computer

December 9th, 2018 0 comments

Σε αγορά μεταχειρισμένου Mac, συνιστάται να λάβετε υπ’ όψη σας κάποια πράγματα·

Τα νεότερα macOS απαιτούν για σωστή λειτουργία τους 8GB RAM και δίσκο SSD, ενώ αν τρέχετε απαιτητικές εφαρμογές ίσως χρειασθείτε περισσότερη RAM. Πάντως σε αρκετά μηχανήματα η RAM είναι onboard (δεν αναβαθμίζεται). Το ίδιο ισχύει, σε μικρότερο βαθμό, και για τον δίσκο. Αν λοιπόν η RAM είναι στα 4GB ή ο δίσκος είναι μηχανικός, ίσως πρέπει να προβληματισθείτε.

◆ Για να δείτε τις παραμέτρους·

•  > About This Mac,

οπότε βλέπετε το μοντέλο και την εγκαταστημένη RAM.

• Click “Storage”, οπότε βλέπετε τον τύπο του δίσκου.

Ενώ για τα μηχανήματα που υποστηρίζονται από την version Mojave δείτε το άρθρο, ή ζητείτε τεχνική υποστήριξη.

◆ Oι βασικές παράμετροι ελέγχου είναι λοιπόν·

1. Σε άνοιγμα του (power-on) αν τυχόν προκύψει το περιστρεφόμενο beach ball αποχωρείτε, μπορεί να συντρέχει ακόμη και σοβαρό θέμα hardware.

2. Το Wi-Fi πρέπει να δείχνει “Wi-Fi: Looking for Networks” και κάποια ενεργά δίκτυα. Διαφορετικά αποχωρείτε, υπάρχει θέμα με την Airport Card.

3. Όσο αφορά στον δίσκο η εντολή στο Terminal diskutil verifyvolume / θα διαγνώσει την κατάσταση του. Αν τυχόν στο report προκύψει σφάλμα, αποχωρείτε.

4. Σε ένα νέο έγγραφο TextEdit > View > Enter Full Screen, για εντοπισμό τυχόν καμένων pixels.

5. Στο ίδιο έγγραφο μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του πληκτρολόγιου.

6. Η κατάσταση της μπαταρίας.

7. Το trackpad, κατά πόσο ανταποκρίνεται ομαλά.

8. Η FaceCamera και τα ports.

9. Υψηλή θερμοκρασία ή έντονη δραστηριότητα των ανεμιστήρων. Υποδεικνύουν πολλά και διάφορα αρνητικά.

10.  Στο Terminal τρέχετε την εντολή profiles list. Σε περίπτωση που βγει θετικό αποτέλεσμα το μηχάνημα είναι κλεμμένο, όπως περιγράφεται στο άρθρο.

Ενώ στα System Preferences > Profiles θα πρέπει να δείτε μια  εικόνα της μορφής.

Σημαντικά !.

Το μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί σε Clean Install (καθαρή εγκατάσταση) ή σε Preinstall state του τρέχοντος macOS.

Αν παραδοθεί “ως έχει” μπορεί αφ’ ενός να μην είναι ασφαλές ενώ είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν θέματα με την Apple ID και το iCloud κι όχι μόνο, όπως το μηχάνημα να είναι κλεμμένο, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

Ζητάτε να σας δοθεί ένα macOS Installer Drive.

Αν το μηχάνημα είναι κατασκευής 2011 ή παλαιότερο, έχει έρθει με προ-εγκατεστημένο το OS X 10.6 Snow Leopard. Ζητάτε λοιπόν το Install DVD του.

Πρόταση: Αν πρόκειται για το πρώτο σας μηχάνημα, ίσως σκεφθείτε να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο του.

◆ Σε εκθεσιακό μηχάνημα·

Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, με την έννοια ότι μπορεί να έχει γίνει από υποψήφιους πελάτες άκομψη χρήση του πληκτρολόγιου, του trackpad ακόμη και του magic mouse.

Όταν δείτε την Welcome screen, υποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει setup ενός user account, οπότε προχωράτε σε setup του συστήματος σας ακολουθώντας τα βήματα του άρθρου. Σε μια διαφορετική οθόνη υποδεικνύεται ότι έχει γίνει setup, οπότε προχωράτε σε Clean Install.

▲ Σε Clean Install και κατ’ επέκταση δήλωση της Apple ID σας, το App Store αναγνωρίζει πλέον το μηχάνημα σαν μεταχειρισμένο.

Κατά συνέπεια οι εφαρμογές iMovie, Garageband, Keynote, Numbers και Pages που είναι δωρεάν σε καινούρια μηχανήματα θα πρέπει να αγορασθούν. Ενημερωτικά δείτε την σελίδα της Apple.

Ζητάτε την απόδειξη αγοράς, έστω κι όταν το μηχάνημα είναι εκτός εγγύησης !. 

Related: Οθόνες σφαλμάτων σε μεταχειρισμένο Mac computer

Τελευταία ενημέρωση· 26.9.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *