a blog for first time Mac users

Διαχείριση “γεμάτου” δίσκου

April 28th, 2011 0 comments

Ένα αίτιο για μείωση της ταχύτητας του Mac μπορεί να είναι όταν γεμίσει πέραν του δέοντος ο Macintosh HD. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω σταδιακής συσσώρευσης μεγάλου όγκου αρχείων, ιδιαίτερα φωτογραφιών. Η κατάσταση επιδεινώνεται, όταν μοιραία συσσωρεύονται και διπλότυπα αρχεία και πάλι ιδιαίτερα φωτογραφιών.

Για να αποδώσει, για να έχει τις αναμενόμενες επιδόσεις ο δίσκος ή το σύστημα αν προτιμάτε, θα πρέπει ο ελεύθερος χώρος του δίσκου (Available) να αντιπροσωπεύει  15-20% της συνολικής του χωρητικότητας (Capacity), ή κατά προσέγγιση·

• Σε δίσκο 128 GB, 20 GB
• Σε δίσκο 256 GB, 40 GB
• Σε δίσκο 512 GB, 80 GB
• Σε δίσκο 1 TB, 160 GB

Διαφορετικά μπορεί να διαπιστώσετε αισθητή έως δραματική μείωση στις επιδόσεις του μηχανήματος.

Κι όχι μόνο, ενδέχεται δηλαδή να υπάρξει θέμα με την λειτουργία εφαρμογών που ακόμη και να μη ανοίγουν. Ή να μην μπορεί να εγκατασταθεί  ένα OS X update.

Ενώ, όταν ο ελεύθερος χώρος πέσει κάτω από κάποιο όριο, προκύπτουν μηνύματα της μορφής·

Σε έντονη έλλειψη χώρου μπορεί το Desktop να εμφανισθεί τελείως κενό χωρίς εικονίδια αρχείων και φακέλων, χωρίς εικονίδια στο menu bar, χωρίς το Dock. Στη χειρότερη δε περίπτωση, μπορεί το μηχάνημα να μην ανοίγει καν.

Για ελάφρυνση του δίσκου γενικότερα, αρχικά συνιστάται ο εντοπισμός και η διαγραφή των διπλότυπων αρχείων με χρήση εξειδικευμένων utilities.

α. Για αρχεία, ανεξάρτητα από την μορφή τους

β. Για φωτογραφίες

Σύσταση : προτού διαγράψετε κάτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup του συστήματος, για ανάκτηση σε περίπτωση που τελικά το χρειασθείτε.

Ένας ακόμη παράγοντας για μείωση του διαθέσιμου χώρου είναι τα backups, updates και ο φάκελος downloads.

Όταν λοιπόν έχετε συγχρονίσει το iPod, iPhone, iPad με το Mac, είναι βέβαιο ότι ευάριθμα backups επιβαρύνουν τον δίσκο.

Πηγαίνετε λοιπόν iTunes>Preferences και επιλέγετε Devices στο toolbar του παράθυρου. Από κάτω θα δείτε πληθώρα backups, ενώ μπορείτε να διαγράψετε τα ανούσια πλέον παλιότερα.

Στη συνέχεια πηγαίνετε Finder > Go και με πατημένο το πλήκτρο alt επιλέγετε Library > iTunes folder και αναζητάτε φακέλους με τίτλους iPod, iPhone και iPad Software Updates και διαγράφετε τα περιεχόμενα τους.

Επονται τα downloads του Apple Mail. Κάθε φορά που ανοίγετε ένα attachment σε incoming mail υπό μορφή φωτογραφίας ή PDF αυτό το αρχείο σώζεται στον φάκελο “Mail Downloads”. Πηγαίνετε Finder > Go και με πατημένο το πλήκτρο alt επιλέγετε Library > Mail Downloads folder και διαγράφετε τα περιεχόμενα του.

Για ολοκλήρωση της διαγραφής των downloads απ’ όπου κι αν προέρχονται, πηγαίνετε στο Downloads folder και σύρετε στον κάδο το περιεχόμενο του.

Αδειάζετε οπωσδήποτε τον κάδο, ενώ πηγαίνετε και στο iPhoto (Photo)/Empty iPhoto Trash. Ή Photos/Recently Deleted/Delete All.

Ενώ στο πρόβλημα μπορεί ενδεχομένως να εμπλακεί και ένα αλλοιωμένο sleepimage file.

Μια λειτουργική εναλλακτική είναι η φύλαξη των αρχείων στο “σύννεφο”. Λεπτομέρειες στο άρθρο επιλογές για συγχρονισμό αρχείων μεταξύ Mac computers.

Ενώ βέβαια υπάρχει και η κλασική επιλογή ενός εξωτερικού δίσκου για μετακίνηση :

Δείτε και το iTunes Match. Σε ταινίες του iTunes Store, το iTunes κατεβάζει δύο versions του τίτλου. Την HD και την standard defintition (SD) που παίζει σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν HD video. Διαγράφοντας λοιπόν την μία που ενδεχομένως δεν χρειάζεστε έχετε σημαντική εξοικονόμηση χώρου και στον εξωτερικό δίσκο.

Επισήμανση :

• Αναζητείτε τυχόν ανενεργά / περιττά admin accounts με ογκώδη data και τα διαγράφετε.

• Σε φορητά μηχανήματα, μπορεί να διαπιστώσετε προοδευτική μείωση του ελεύθερου χώρου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε κανένας λόγος ανησυχίας. Είναι δηλαδή μια φυσιολογική κατάσταση που οφείλεται στα “Local Snapshots” του Time Machine. Λεπτομέρειες στο άρθρο Local Snapshots στο macOS.

Βελτιστοποίηση (defragmentation) του δίσκου

Είναι μια περιττή αλλά ενδεχομένως και επικίνδυνη διαδικασία, ιδιαίτερα σε SSDs.

Τελευταία ενημέρωση· 4.7.2016

Related posts :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *