a blog for first time Mac users

Καθυστερήσεις κατά το startup

April 28th, 2011 0 comments

Το startup του Mac και μέχρις ότου το μηχάνημα να είναι έτοιμο για χρήση μπορεί να πάρει το πολύ 60″. Ομως, ο χρόνος αυτός μπορεί ακόμη και με το επόμενο startup να επιμηκυνθεί αισθητά για διάφορους λόγους που παρατίθενται στον οδηγό, ενώ προτείνονται πρακτικές για αντιμετώπιση τους (σε μηχανήματα εξοπλισμένα με δίσκο SSD, ο χρόνος είναι βέβαια σαφώς μικρότερος).

Προτού προχωρήσετε θεωρείται δεδομένο ότι δεν τρέχετε antivirus ή internet security scanners, cleaners και συναφή utilities που με παρεμβάσεις τους αποσταθεροποιούν το σύστημα. Δείτε το άρθρο διαχείριση κακόβουλου λογισμικού (malware) στο Mac OS X, ενώ μεριμνάτε για απεγκατάσταση τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε developer.

Αρχικά αποσυνδέετε τυχόν περιφερειακές συσκευές τρίτων κατασκευαστών και τρέχετε κατόπιν τις ρουτίνες Reset του SMC και Reset την NVRAM. Αν το θέμα εκλείψει συνδέετε σε port του Mac ανά μία τις περιφερειακές συσκευές με επακόλουθο restart του μηχανήματος, μήπως κάποια προκαλεί το θέμα.

Αν το θέμα επιμείνει, χωρίς την εμπλοκή περιφερειακής συσκευής·

1. Log in σε safe mode ώστε να τρέξουν διάφορες επισκευαστικές ρουτίνες και να καθαριστούν τα system caches. Aκολουθείτε δε τις σχετικές οδηγίες για τα login items, κύριων ύποπτων για καθυστερήσεις.

2. Αναγνώριση του δίσκου εκκίνησης

Λόγω κάποιας δυσλειτουργίας στο OS X, μπορεί ο Macintosh HD να μην αναγνωρίζεται πλέον άμεσα σαν ο startup disk. Συνεπώς, μέχρις ότου το σύστημα τον εντοπίσει προκύπτουν καθυστερήσεις.

Restart λοιπόν με πατημένο το πλήκτρο alt, για ενεργοποίηση του Startup Manager. Επιλέγετε τον Macintosh HD και click το βέλος για restart του Mac και επαν-επιλογή του σαν startup disk.

3. Σύνδεση Wi-Fi

Αν το θέμα προκύπτει σε ασύρματη σύνδεση, πηγαίνετε  > System Preferences > Network > Wi-Fi > Advanced και βεβαιωθείτε ότι είναι καταχωρημένα σωστά οι DNS servers (Primary & Secondary). Θα πρέπει δηλαδή να είναι αυτοί που προβλέπει ο πάροχός σας, (ISP). Είτε είναι καταχωρημένη η IP διεύθυνση του ασύρματου router σας και τίποτε άλλο.

Update : δείτε και το άρθρο Reset του DNS cache στο OS X.

4. Μνήμη του συστήματος (RAM)

Ενώ μέχρις την έκδοση Snow Leopard το σύστημα απέδιδε πολύ καλά με 2GB RAM, τόσο στο Lion όσο και στο Mountain Lion τα 4GB RAM θεωρούνται πλέον το minimum για αξιοπρεπή λειτουργία του μηχανήματος. Συμβουλευθείτε λοιπόν τα άρθρα Upgrade της RAM και Μνήμη  – (RAM).

5. Προβλήματα στον δίσκο

Τώρα, αφού αποκλείσθηκαν περιφερειακά, λογισμικό, login items και RAM, ο επόμενος ύποπτος είναι είναι ο startup δίσκος, (Macintosh HD) που μπορείτε να ελέγξετε σύμφωνα με τους οδηγούς·

Tip : Σε δίσκους SSD, το θέμα μπορεί να αντιμετωπισθεί πηγαίνοντας  > System Preferences > Startup Disk, επιλογή του δίσκου και Restart. Λεπτομέρειες στο άρθρο Διαχείριση των SSDs (Solid State Drives).

Σε κάθε περίπτωση πάντως και για γενικότερο έλεγχο του hardware, συνιστάται να τρέξετε ένα Apple Hardware Test ή Apple Diagnostics κατά περίπτωση.

6. System Profiler

Αν λοιπόν ούτε ό δίσκος προκαλεί το πρόβλημα, κάποιο built-in hardware, μπορεί να είναι ο επόμενος ύποπτος.

Για να βεβαιωθείτε λοιπόν ότι τα στοιχεία του Mac είναι λειτουργικά, πηγαίνετε  > About this Mac και δείτε, αν αναγνωρίζεται το σύνολο της εγκατεστημένης RAM.

Click More Info και στη συνέχεια System Report ώστε να ανοίξει το System Profiler. Αν δηλαδή δείχνει λάθος αριθμό επεξεργαστών, απευθυνθείτε οπωσδήποτε στο service.

7. Checking Logs

α. Στην αναζήτηση του Spotlight πληκτρολογείτε console (κονσόλα) και click το εικονίδιο της.

β. Βεβαιωθείτε ότι στην στήλη Log List / System Log Queries (αρχεία καταγραφής) είναι επιλεγμένο το All Messages (όλα τα μηνύματα). Σε απουσία της στήλης click Show Log List.

γ. Βλέπετε πλέον την στήλη, στην αναζήτηση πληκτρολογείτε με κεφαλαία γράμματα BOOT_TIME οπότε θα εμφανισθούν τα τελευταία boot που έκανε το Mac με την ώρα τους στην αρχή.

δ. Διαγράφετε το BOOT_TIME, οπότε εμφανίζεται το παράθυρο. Μετά την ώρα του τελευταίου boot και στις εγγραφές των επόμενων ≈3’ αναζητάτε τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να προκαλούν τις καθυστερήσεις.

8. Ownership του User directory

Είναι η τελευταία πιθανότητα, όπου το σύστημα μπορεί να παλινδρομεί στην αναγνώριση του ownership του root directory. Πηγαίνετε /Applications/Utilities, ανοίγετε το Terminal, copy/paste διαδοχικά τις εντολές και Enter μετά από κάθε μία, ενώ στην πρώτη θα ζητηθεί πιστοποίηση.

  • sudo chown root:admin /
  • sudo kextcache -system-prelinked-kernel
  • sudo kextcache -system-caches


9. Repair Disk Permissions

Restart με πατημένα τα πλήκτρα cmd-R ώστε να μεταβείτε στο Recovery Partition. Στο Disk Utility επιλέγετε διαδοχικά το δεύτερο εικονίδιο του Macintosh HD και στη συνέχεια το πρώτο και τρέχετε ανά ένα Repair Disk Permissions. Αν λοιπόν υπάρχουν θέματα σε access permissions ή format structure, η διαδικασίες θα τα άρουν.

10. Αλλοιωμένη(ες) γραμματοσειρά

Ένας ακόμη ύποπτος με κύριο μετέπειτα σύμπτωμα καθυστερήσεις στην εκκίνηση εφαρμογών, ή ακόμη και αδυναμία πρόσβασης στο menu μιας ή περισσότερων εφαρμογών. Λεπτομέριες στο άρθρο.

11. Συνδρομή του utility EtreCheck

Πρόκειται για μαι μικρή εφαρμογή που καταγράφει τόσο το hardware configuration του μηχανήματος όσο και το ύποπτο για πρόκληση θέματος third-party software. Περισσότερα στο άρθρο.

Τελευταία ενημέρωση· 30.10.2016

Related index : Startup troubleshooting topics [ευρετήριο]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *