a blog for first time Mac users

Θέματα αφύπνισης (wake from sleep)

May 8th, 2011 0 comments

Ένας καλός τρόπος για επαναφορά του συστήματος στην τελευταία του κατάσταση ώστε να συνεχίσετε την εργασία σας από εκεί που την αφήσατε είναι να βάλετε το Mac σε sleep. Όμως, κάποιες φορές, όταν θελήσετε να ενεργοποιήσετε ξανά το μηχάνημα μπορεί να παρουσιασθούν διάφορα απρόοπτα, όπως καθυστερήσεις κολλήματα και συναφή, μια κενή ή μια μαύρη οθόνη ή kernel panic. Ή μπορεί το μηχάνημα, χωρίς προφανή λόγο να ξυπνάει περιστασιακά.

Πάντως, να έχετε υπ’ όψη σας ότι αν και το OS X είναι σχεδιασμένο να τρέχει συνεχώς χωρίς την ανάγκη restart, μερικές φορές όταν τρέχει για αρκετό χρόνο χωρίς να “φρεσκαριστεί” με ένα restart μπορεί να παρουσιασθούν περιοδικές παύσεις και επιβραδύνσεις.

1. “Συνωστισμός” processes

Όμως όταν το σύστημα ξυπνάει, τα processes επαναφέρονται στην μνήμη όλα μαζί σε ενεργό πλέον κατάσταση με σειρά προτεραιότητας και επιφορτίζονται με διάφορες ρουτίνες. Συνήθως, αυτά τα processes λαμβάνουν εντολές και εκτελούν τις ρουτίνες σε τακτά διαστήματα, όμως όταν το μηχάνημα ξυπνάει μπορεί να προσπαθήσουν να εκτελέσουν καθυστερημένες ρουτίνες όλα μαζί την ίδια στιγμή. Συνακόλουθα, μπορεί να καταγραφεί μια έντονη δραστηριότητα, (συγχρονισμός, backing up, έλεγχος e-mail, αποκατάσταση σύνδεσης internet), οπότε το μηχάνημα μπορεί να επιβραδύνει για κάποια δευτερόλεπτα.

Αφού λοιπόν όλες αυτές οι ρουτίνες τρέχουν ταυτόχρονα, μερικές φορές αυτή η δραστηριότητα μπορεί να στραγγαλίσει μερικά processes και πιθανόν να προκαλέσει κρασάρισμα τους. Τότε, όταν υπάρχει κάποια έμμεση ή άμεση εξάρτηση κάποιων άλλων στοιχείων προς αυτά τα procecces, μπορεί να παρουσιασθούν παύσεις ή/και κολλήματα στο σύστημα.

2. Πολλές ανοιχτές εφαρμογές

Παρόμοια με τα ανοιχτά processes συμπεριφέρονται και οι ανοιχτές εφαρμογές που και αυτές όταν ξυπνήσει το μηχάνημα προσπαθούν να φορτωθούν στην μνήμη όλες μαζί.

Επίλυση : Στις παραπάνω περιπτώσεις με ένα restart του μηχανήματος πιθανόν να εκλείψει το θέμα. Διαφορετικά, ή δεν επαρκούν οι πόροι του συστήματος όπως RAM ή έλλειψη χώρου στον δίσκο, ή ο δίσκος έχει βλάβη, ή έχει αλλοιωθεί το OS X.

3. Cleaners for Mac

Τα θέματα μπορεί να ανακύψουν και σε χρήση κάποιου cleaner, που συνιστάται να διώξετε αμέσως.

Γενικά, η καλύτερη λύση όταν προκύψουν τέτοια θέματα, είναι η αναμονή. Δώστε στο σύστημα επαρκή χρόνο, (μέχρι 30′), να καθαρίσει τα αίτια από μόνο του και στο μεσοδιάστημα απέχετε από κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Όμως κατά την αναμονή συνιστάται να κάνετε click σε έναν φάκελο ή σε μια εφαρμογή που δεν άνοιγαν, σε ένα παράθυρο που δεν έρχονταν μπροστά και να περιμένετε. Αυτές η ενέργειες βοηθούν στις προτεραιότητες του input command.

4. Ρυθμίσεις στα Energy saver & Bluetooth preferences

α. Πηγαίνετε  > System Preferences > Energy saver, (sleep preferences) και

  • Σύρετε το slider Computer sleep στο Never
  • Ξετικάρετε το Wake for nerwork access
  • Ξετικάρετε το Start up automatically after a power failure

β. Πηγαίνετε  > System Preferences > Bluetooth > Advanced και ξετικάρετε το Allow Bluetooth devices to wake this computer

5. Προβληματικά RAM modules

Πηγαίνετε  > About this Mac και βεβαιωθείτε ότι η εγκατεστημένη RAM αναγνωρίζεται στο σύνολο της. Τρέχετε το Apple Hardware Test για έλεγχο της, ενώ αν πρόσφατα της έχετε κάνει upgrade, μπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος ύποπτος. Πάντως, με προβληματικά RAM modules, μπορεί να εμφανισθεί γκρίζα οθόνη ή kernel panic και το σύστημα να κολλήσει. Τότε θα πρέπει να κάνετε forced shut down (cmd-ctrl-power button), ή να κρατήσετε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το power button.

6. Αλλοίωση του OS X

Και εδώ μπορεί να εμφανισθεί μια κενή οθόνη ή kernel panic, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα.

Σύρετε στο κάδο τα .plist files και restart το Mac

  • com.apple.PowerManagement.plist, που βρίσκεται στον /Macintosh HD/Library/Preferences/SystemConfiguration
  • com.apple.AutoWake.plist, που βρίσκεται στον /Macintosh HD/Library/Preferences/SystemConfiguration
  • com.apple.systemuiserver.plist. (Πηγαίνετε Finder > Go και με πατημένο το πλήκτρο Alt επιλέγετε Library > Preferences όπου το αναζητείτε)

8. Reinstall OS X Lion

Αν καμία από τις πρακτικές δεν αποδώσει, προχωρείτε σε Reinstall του OS X.

Σε αποτυχία δείτε το άρθρο θέματα αφύπνισης (wake from sleep) – παράρτημα

Τελευταία ενημέρωση· 20.10.2016

Related posts :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *