a blog for first time Mac users

Restore (επαναφορά) από ένα Time Machine backup

May 12th, 2011 0 comments

Με το Time Machine μπορείτε να κάνετε ένα ταξίδι “πίσω στον χρόνο” και να ανακτήσετε/restore ένα αρχείο, έναν φάκελο ή μια εφαρμογή που δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή έχουν αλλοιωθεί, αλλά και ολόκληρο το σύστημα που για κάποιο λόγο δεν είναι πλέον λειτουργικό. Επίσης μπορείτε να κάνετε restore το σύστημα σε αλλαγή δίσκου, αλλά και από το παλιό στο καινούριο σας Mac.

▲ Όμως, επειδή λόγω αλλοίωσης του μπορεί να παίρνει ελλειπή backups μην παραλείψετε το full reset του όπως περιγράφεται στο άρθρο.

Διαδικασίες :

Α. Restore αρχείων

1. Συνδέετε τον δίσκο backup στο Mac και click το εικονίδιο του Time Machine στο Dock ή στο menu bar click Enter Time Machine.

2. Αναδύεται το TM restore interface, απ’ όπου πρακτικά μπορείτε να δείτε όλα τα παράθυρα σας, όπως εμφανίζονταν παλιότερα.

3. Για αναζήτηση, χρησιμοποιείτε το timeline (τις παύλες δεξιά στο παράθυρο) που δείχνουν χρονικά τα διαδοχικά backups ή τα βέλη ώστε να τα περιηγηθείτε μπρος-πίσω και να εντοπίσετε το ζητούμενο. Ή, πληκτρολογείτε στο search του spotlight τον τίτλο του ζητούμενου και το Time Machine θα το αναζητήσει/εντοπίσει. Προτού δε κάνετε restore, μπορείτε με χρήση του Quick Look, να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το σωστό αρχείο/φάκελο.

Για να κάνετε restore λοιπόν επιλέγετε το αρχείο/φάκελο και click το μπουτόν Restore κάτω δεξιά, οπότε θα γίνει αυτόματη αντιγραφή του στο desktop ή στον ανάλογο φάκελο. Αν το αρχείο που κάνετε restore υπάρχει στο ίδιο location με το ίδιο όνομα, θα ερωτηθείτε ποιό να κρατήσετε. Συνιστάται επιλογή του Keep Both, ενώ στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε το ένα κατά κρίση.

Σημείωση : Αν χρησιμοποιείτε το FileVault ( > System Preferences > Security > Privacy), θα πρέπει να το απ-ενεργοποιήσετε για να κάνετε restore αρχείων του Home folder.

Tip :

Εφ’ όσον γνωρίζετε το location (τοποθεσία) που βρίσκονταν ή ακόμη βρίσκεται το αρχείο που σας ενδιαφέρει -πριν την επιλογή Enter Time Machine- πηγαίνετε εκεί. Οπότε όταν επιλέξετε κατόπιν Enter Time Machine, το interface του θα ανοίξει στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

B. Restore του συστήματος

• Restore του συστήματος σε Mac, από backup που πήρατε από το ίδιο Mac

1. Συνδέετε τον δίσκο του Time Machine backup. Startup το μηχάνημα με πατημένα το πλήκτρο alt, οπότε θα ενεργοποιηθεί ο Startup Manager. Στην οθόνη που θα προκύψει click το βέλος κάτω από το Recovery Partition του Time Machine για boot σε αυτό.

▲ Δεν υποστηρίζεται σε μηχανήματα του 2018 και μεταγενέστερα.

2. Στο Mac OS X Utilities menu επιλέγετε Restore from Time Machine Backup.

3. Click Continue.

4. Επιλέγετε τον πηγαίο δίσκο (backup) και click Continue.

5. Από την λίστα επιλέγετε το backup, κατά σύσταση το τελευταίο. Πάντως αν στο τελευταίο backup υπάρχει κάποιο θέμα software που δεν μπορέσατε να επιλύσετε, επιλέγετε ένα backup που πήρατε πριν την εμφάνιση του θέματος.

Επισημαίνεται ότι θα διαγραφεί το περιεχόμενο του δίσκου προορισμού, ή του Macintosh HD αν προτιμάτε.

Με την ολοκλήρωση θα ενεργοποιηθεί η καταλογοποίηση (indexing)  του Spotlight που μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. Ενδέχεται δε το μηχάνημα να παρουσιάσει μια φυσιολογική αστάθεια.

✓ Σε restore και αρχείων (που περιλαμβάνονται στο backup) αποθηκευμένων σε εξωτερικούς δίσκους, θα πρέπει να έχετε συνδεμένο τον εμπλεκόμενο εξωτερικό δίσκο. Διαφορετικά θα προκύψει ένα dialog box της μορφής, οπότε·

α. Συνδέετε τον δίσκο, Choose Location για να τον επιλέξετε και η ρουτίνα θα ολοκληρωθεί.

β. Σε έλλειψη του δίσκου, συνδέετε έναν καινούριο, Choose Location για να τον επιλέξετε και η ρουτίνα θα ολοκληρωθεί.

 Δεν επιλέγετε Recreate… όταν ο δίσκος δεν είναι πλέον διαθέσιμος ή σε σύνδεση νέου δίσκου διότι τότε τα αρχεία θα γίνουν restored στον hidden volumes folder στον startup disk.

6. Click Continue.

Μα ολοκλήρωση του restore, ακολουθείτε τον οδηγό στο βήμα Β/α για να επιστρέψετε στο desktop σας,

• Restore σε καινούριο Mac

Όταν αποκτήσετε καινούριο Mac, δείτε τον οδηγό setup OS X Lion σε καινούριο Mac και στο βήμα 3 κάνετε την σχετική επιλογή.

• Restore σε μεταχειρισμένο ή εκθεσιακό Mac

Δείτε τον σχετικό οδηγό.

• Restore εφαρμογών & prefpanes τρίτων developers

Αν η εφαρμογή δεν είναι πλέον διαθέσιμη για download από το site του developer ή αν δεν έχετε το installation DVD της, μπορείτε απλά να την επιλέξετε και click Restore.

Restore συνοδευτικών εφαρμογών του Mac OS X

Για restore συνοδευτικών εφαρμογών του Mac OS X όπως Mail, Preview, Safari, Grab κ.ά. μπορείτε να ανατρέξετε τον οδηγό.

Σε συστήματα Yosemite η διαδικασία έχει γίνει πλέον εξαιρετικά λειτουργική. Μπορεί δηλαδή κανείς να κάνει πλέον restore αρχείου(ων) ή ακόμη και ολόκληρου του συστήματος από ένα Time Machine backup ανεξάρτητα από το μηχάνημα που πάρθηκε, σε μηχάνημα της επιλογής του ή σε εξωτερικό δίσκο.

Τελευταία ενημέρωση· 14.8.2016

Related· Ευρετήριο οδηγών του Time Machine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *