a blog for first time Mac users

Spotlight – Troubleshooting

September 16th, 2011 2 comments

Το Spotlight, που παρουσιάζεται εδώ, είναι η μηχανή αναζήτησης του Mac OS X στο μηχάνημα σας. Σαν εφαρμογή λοιπόν, υπόκειται και αυτή στο ενδεχόμενο δυσλειτουργιών που εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην κατάλογο ποίηση (indexing) και την συνδεδεμένη με αυτήν αναζήτηση (search) στον Macintosh HD αλλά και σε εξωτερικούς δίσκους.

α. Macintosh HD

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι το search του Spotlight περιλαμβάνει λιγότερα αρχεία απ’ όσα ο φάκελος X για παράδειγμα. Αυτό είναι ένδειξη ότι το Spotlight “πελαγοδρομεί”, δεν κάνει σωστή ή πλήρη αναζήτηση. Για αποκατάσταση του θέματος, θα πρέπει να γίνει reindexing στον δίσκο, να διαγραφεί δηλαδή ο παλιός κατάλογος και να δημιουργηθεί νέος.

Πηγαίνετε  > System Preferences > Spotlight, click το μπουτόν Privacy.

Σύρετε το εικονίδιο του δίσκο στο παράθυρο του. Click OK.

Επιλέγετε τον δίσκο και click το κάτω αριστερά για να τον απομακρύνετε.

Θα ξεκινήσει το indexing, ενώ με το πέρας του το search του Spotlight, ο κατάλογος του θα έχει ανανεωθεί και το θέμα θα έχει εκλείψει.

• Στο OS X Yosemite, το indexing είναι πλέον αυτής της μορφής. Λεπτομέρειες στο άρθρο.

✦ Σε εμφάνιση του σφάλματος όταν σύρετε το εικονίδιο του δίσκου στο παράθυρο ναι μεν πρόκειται και πάλι για αλλοίωση του Spotlight index, όμως θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με το Terminal command:

sudo mdutil -E /

β. Εξωτερικός δίσκος

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι προσβάσιμος στο spotlight search. Aν δηλαδή είναι χαρακτηρισμένος από το Spotlight σαν Private, τότε το Spotlight δεν του κάνει indexing και κατά συνέπεια δεν συμπεριλαμβάνει αποτελέσματα γι’ αυτόν στο search του. Πηγαίνετε στο παράθυρο του Privacy, τον επιλέγετε και με click στο [] κάτω αριστερά τον απομακρύνετε.

Στη συνέχεια ενεργοποιείτε το metadata indexing utility στον δίσκο. Πηγαίνετε, /Applications ▹ Utilities και στο Terminal paste την εντολή :

sudo mdutil -i on /Volumes/Files

(όπου Files το όνομα του δίσκου, ή όπως αλλιώς ονομάζεται) και Enter. Πιστοποιηθείτε (τα αστεράκια δεν είναι εμφανή κατά την πληκτρολόγηση) και Enter, οπότε το indexing ενεργοποιείται (enabled).

Πάντως ακόμη κι όταν ο δίσκος δεν ευρίσκεται στο παράθυρο, ενεργοποιείτε και πάλι το metadata indexing utility.

γ. Αλλοίωση του Spotlight

Το Spotlight, σαν εφαρμογή, μπορεί να αλλοιωθεί. Τότε, οι παραπάνω διαδικασίες μπορεί να μην είναι πλέον εφικτές οπότε αρχικά ελέγχετε κατά πόσο το Spotlight είναι ενεργό.

Στο Terminal paste την εντολή, ενώ σε θετική κατάσταση θα προκύψει η ένδειξη Indexing enabled.

mdutil -s /

Αν προκύψει Indexing disabled, ενεργοποιείτε το Spotlight με paste της εντολής και Enter·

sudo mdutil -i on /

Όταν λοιπόν το Spotlight δεν δουλεύει πλέον σωστά, δηλαδή:

 • Το εικονίδιο του στο menubar επισημαίνεται, όμως δεν εμφανίζεται το παράθυρο αναζήτησης (search).
 • Το παράθυρο αναζήτησης εμφανίζεται, όμως δεν υπάρχουν αποτελέσματα.
 • Η αναζήτηση δουλεύει, αλλά με ελλειπή ή καθόλου αποτελέσματα.

1. Restart το Mac, αν και απλή σαν πρακτική μπορεί να αποδώσει.

2. Απενεργοποιείτε το process SystemUIServer

Πηγαίνετε /Applications > Utilities, ανοίγετε το Activity Monitor, εντοπίζετε το process, click το κόκκινο εξάγωνο και Force Quit. Σε μερικά δεύτερα θα γίνει rebuild του menubar και η λειτουργία του Spotlight θα αποκατασταθεί.

3. Αναδημιουργείτε (rebuild) το Spotlight index.

Στο Terminal paste την εντολή και Enter·

sudo mdutil -E /

πληκτρολογείτε το password, εμφανίζεται η επιβεβαίωση και αρχίζει το rebuild.

▲ Προτού προχωρήσετε παρακάτω, backup τα data σας.

4. Διαγράφετε τα font caches

Στο Terminal paste την εντολή, Enter και restart το Mac.

sudo atsutil databases -remove

5. Αδιάκοπη λειτουργία του indexing

Μπορεί να εμφανίζεται συνεχώς η μπάρα του indexing, ενώ στο Activity Monitor μπορεί να δείτε ότι τα processes mdworker και mds (ιδιαίτερα το mdworker) αναλώνουν μεγάλο όγκο %CPU & Memory, ακόμη και το σύνολο τους.

Αρχικά λοιπόν σύρετε το εικονίδιο του δίσκου στο παράθυρο του Privacy και το αφαιρείτε στη συνέχεια, οπότε συνήθως το θέμα εκλείπει.

Διαφορετικά, για διαγραφή και αναδημιουργία του καταλόγου, paste στο Terminal ανά μια τις εντολές και Enter μετά από κάθε μια. Το επακόλουθο re-indexing μπορεί να πάρει ακόμη και αρκετές ώρες.

mdutil -Ea
mdutil -ai off
mdutil -ai on

Αν παρ’ ελπίδα το θέμα δεν εκλείψει, πιθανόν να υπάρχει θέμα στον δίσκο, όπως σφάλματα στο filesystem που προκαλούν αυτή την συμπεριφορά του Spotlight.

Ανοίγετε λοιπόν το Disk Utility και τρέχετε ένα Verify Disk στον επίμαχο δίσκο. Σε περίπτωση που προκύψουν σφάλματα τον επισκευάζετε σύμφωνα με τον οδηγό. Σε αποτυχία τρέχετε την ρουτίνα Επισκευή (repair) του δίσκου σε Single-User mode.

Σε περιβάλλον El Capitan, δείτε το άρθρο Διαχείριση του Βοηθήματος Δίσκων (Disk Utility) στο OS X El Capitan.

▵ Ένας ακόμη παράγοντας για προοδευτική διόγκωση του mdworker μπορεί να είναι η χρήση παράνομης εφαρμογής. Διπλό click λοιπόν επάνω του, οπότε αν στα “Aνοιχτά αρχεία και θύρες” δείτε το όνομα εφαρμογής ακολουθούμενο από το .mdimporter, την απεγκαθιστάτε σύμφωνα με τις οδηγίες του developer. Πάντως, ακόμη κι αν δεν τρέχετε κάποια παράνομη εφερμογή, εξετάζετε κι αυτόν τον παράγοντα.

6. Δεν ανταποκρίνεται με εμφάνιση του beach ball, οπότε δοκιμάζετε τις εναλλακτικές·

α. Πηγαίνετε στο Activity Monitor οπότε θα πρέπει να το δείτε σε κόκκινο με την ένδειξη “not responding”. Επιλέγετε το process, click το μπουτόν x στο αριστερό μέρος της μπάρας και Force Quit.

β. Click το Desktop ώστε να έλθει στο προσκήνιο ο Finder. Πατάτε τα πλήκτρα cmd-Shift-G, στο παράθυρο που θα αναδυθεί paste την εντολή και click Go.

/var/db/CoreDuet

Θα αναδυθεί ο φάκελος CoreDuet, όπου σύρετε στον κάδο τα αρχεία που αρχίζουν με “coreduet” (θα ζητηθεί πιστοποίηση), και restart το Mac.

γ. Επιλέγετε την εντολή, δεξί click ή ctrl-click > Services > Open.

/.Spotlight-V100

Επιλέγετε το εικονίδιο στην title bar του φακέλου .Spotlight-V100 και τον σύρετε στον κάδο (θα ζητηθεί πιστοποίηση) και κλείνετε το μηχάνημα.

Το ανοίγετε μετά ≈30” με πατημένο το πλήκτρο shift (⇧) για boot σε safe mode ώστε να αναδημιουργηθεί ο φάκελος, να τρέξουν επισκευαστικές ρουτίνες και να καθαριστούν συγκεκριμένα system caches. Δεν χρειάζεται να κάνετε login, αλλά click Restart για επάνοδο στο σύστημα.

7. Σε κάθε ένα start up ξεκινάει το indexing

α. Backup τα data σας.

β. Επιλέγετε την εντολή, δεξί click ή ctrl-click > Services > Open (όπως στο βήμα ).

/var/folders/zz

Θα προκύψει ο φάκελος με επιλεγμένο τον υποφάκελο zz που σύρετε στον κάδο, τον αδειάζετε και restart το Mac.

▲ Έχει αναφερθεί ότι μετά την διαγραφή του υποφάκελου το Mac ενδέχεται να μην κάνει boot. Αυτό υποδεικνύει ότι ο υποφάκελος ήταν αλλοιωμένος και θα έπρεπε να διαγραφεί σε κάθε περίπτωση, για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Για αποκατάσταση του θέματος λοιπόν, τρέχετε πλέον την ρουτίνα Reinstall OS X.

Τελευταία ενημέρωση· 20.03.2017

2 comments on “Spotlight – Troubleshooting”

 1. pavlos says:

  Γιώργο ακολουθώ κατά γράμμα τις οδηγίες για νέο indexing στο spotlight αλλά δεν μου μου το κάνει
  Δεν χρησιμοποιώ spotlight και στην προσπάθεια μου να το διαγράψω στο τερματικό με εντολή μου ζητάει password ενώ δεν έχω ορίσει στο macbook παρά πατάω enter όταν μου ζητάει pass για κάποια εργασία
  Το πρόβλημα είναι πως βλέπω κάτι 400ρια με 600ρια cpu με το άνοιγμα του του macbook κατά την εκκίνηση στο mds_store η stone δεν θυμαμε…
  Κάποια χείρα βοηθείας;

  1. Γιώργος says:

   Κατά βάση το Spotlight -σαν εφαρμογή του macOS- δεν μπορεί να διαγραφεί.
   Κατά τα άλλα, αρχικά θα πρέπει να δεις στο Activity Montor ποιο process αναλίσκει υψηλό %CPU.
   Και στη συνέχεια βλέπουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *