a blog for first time Mac users

Γιατί είναι το Mac μου τόσο αργό ;

October 20th, 2012 0 comments

Μεταξύ άλλων, η παράμετρος που ίσως απασχολεί κατά κύριο λόγο τον κάθε ένα χρήστη Mac computer είναι οι επιδόσεις του μηχανήματος. Παρ’ ότι λοιπόν το μηχάνημα μπορεί να έχει ένα γρήγορο επεξεργαστή και έναν εξαιρετικό μηχανικό ή SSD δίσκο, χωρίς προφανή λόγο οι επιδόσεις του φαίνεται να φθίνουν, δεν είναι πλέον ικανοποιητικές αν προτιμάτε.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης, η επαναφορά του συστήματος στις πρότερες επιδόσεις είναι σχετικά απλή, πάντως, για διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του Mac, συνιστάται περιοδικά η γενική συντήρηση του συστήματος.

Διαδικασία :

• Αποσυνδέετε όλες τις non-Apple περιφερειακές συσκευές.
• Restart το Mac, είναι είναι ένα απλό, αποτελεσματικό βήμα, αφού κλείνει background processes, απελευθερώνει RAM, σε γενικές γραμμές δίνει ένα φρέσκο ξεκίνημα.

Έλεγχος πιθανών αιτίων :

1. Ανεπαρκής RAM

Βασικό αίτιο μείωσης των επιδόσεων είναι η εξάντληση της εγκατεστημένης RAM. Τότε την υποκαθιστά η εγγενώς αργή virtual RAM (VR) που αποθηκεύει data στον δίσκο. Λεπτομέρειες για την RAM μπορείτε να δείτε στο άρθρο Μνήμη του συστήματος – (RAM), όπου βασικά όσο περισσότερη είναι ίδια αλλά και η Free Ram, τόσο πιο ομαλά τρέχει το μηχάνημα.

Όταν λοιπόν στο Activity Monitor, αθροιστικά οι τιμές των “Page outs” και “Swap used” είναι υψηλές, χονδρικά πάνω από 2GB και το “Free” είναι κοντά στο μηδέν, η ανεπαρκής μνήμη συμβάλει στις καθυστερήσεις.

Είναι γενικά αποδεκτό το “όσο περισσότερη RAM τόσο το καλύτερο”. Ενώ με τις παρούσες συνθήκες του OS X, του Mountain Lion δηλαδή, η εργοστασιακά εγκατεστημένη RAM των 4GB πάρα πολλές φορές ανταποκρίνεται οριακά στις απαιτήσεις του χρήστη. Συνεπώς η αναβάθμιση της σε 8GB ίσως να είναι επιβεβλημένη, ενώ καλό θα ήταν να επιλέξει κανείς τα 16GB εφ’ όσον το μηχάνημα το επιτρέπει.

Αν λοιπόν νομίζετε ότι η υπάρχουσα RΑΜ δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, ίσως σκεφθείτε το της. Κατά κανόνα μπορείτε να κάνετε την αναβάθμιση μόνοι σας, ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μικρός.

2. Θέματα στον δίσκο

α. Ανεπαρκής ελεύθερος χώρος

Ένα αίτιο για μείωση της ταχύτητας του Mac μπορεί να είναι όταν γεμίσει πέραν του δέοντος ο Macintosh HD. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω σταδιακής συσσώρευσης μεγάλου όγκου αρχείων, ιδιαίτερα φωτογραφιών. Η κατάσταση επιδεινώνεται, όταν μοιραία συσσωρεύονται και διπλότυπα αρχεία και πάλι ιδιαίτερα φωτογραφιών.

Για να αποδώσει, για να έχει τις αναμενόμενες επιδόσεις ο δίσκος ή το σύστημα αν προτιμάτε, θα πρέπει ο ελεύθερος χώρος του δίσκου (Available)) να αντιπροσωπεύει ≈20% της συνολικής του χωρητικότητας (Capacity). Διαφορετικά μπορεί να διαπιστώσετε αισθητή έως δραματική μείωση στις επιδόσεις του μηχανήματος.

Για αναστροφή της κατάστασης λοιπόν θα πρέπει να απελευθερωθεί χώρος στον δίσκο, όπως περιγράφεται στο άρθρο διαχείριση “γεμάτου” δίσκου.

β. Ενδεχόμενη βλάβη

Δίσκοι που φθίνουν δεν μπορεί να έχουν καλές επιδόσεις, όμως η πιθανότητα απώλειας του συνόλου των δεδομένων σας, ιδιαίτερα σε έλλειψη backup είναι δυνητικά η χειρότερη εξέλιξη. Βέβαια ο δίσκος είναι ίσως το τελευταίο στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει μείωση των επιδόσεων, πάντως εξετάζετε το μηχάνημα για περίεργους θορύβους και ερευνάτε τυχόν εμφάνιση ασυνήθων οθονών, όπως αυτής για παράδειγμα. Ενώ αν καταγράφονται lags (κολλήματα), ίσως προδικάζουν βλάβη, όπως και η εμφάνιση του πολύχρωμου beach ball.

3. Υψηλή χρήση (ανάλωση) της CPU

Όταν η Central Processing Unit (CPU) του Mac επιβαρύνεται έστω κι από μια εφαρμογή, μπορεί να επιβραδύνει όλο το σύστημα. Για να την ελέγξετε πηγαίνετε /Applications/Utilities και ανοίγετε το Activity Monitor. Επιλέγετε Active processes και CPU. Αν στο %CPU δείτε κάποιο process στην κορυφή να αναλώνει πάνω από 50%, εντοπίσατε τον υπαίτιο. Το επιλέγετε λοιπόν και click το κόκκινο εξάγωνο “Quit Process”. Δείτε και το άρθρο kernel_task process και υπερβολική ανάλωση μνήμης (RAM) ή % CPU.

4. Γεμάτο Desktop

Η συσσώρευση στο Desktop πληθώρας αρχείων, φακέλων, screen shots, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων μπορεί να συμβάλει σε καθυστερήσεις. Το πιο απλό είναι να αποφεύγεται το δυνατόν η συσσώρευση στοιχείων, ή να τοποθετούνται όλα μαζί σε ένα φάκελο στο Desktop ή να ανατεθεί η διαχείριση τους στο Clean.

5. Ενεργοβόρες διεργασίες του Finder

Ανοίγετε ένα παράθυρο του Finder, πηγαίνετε View και τικάρετε το as List.

Στη συνέχεια πηγαίνετε Show View Options και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τικαρισμένα τα boxes :

α. Calculate all sizes, κάτι που υποδεικνύει στο σύστημα να υπολογίζει το μέγεθος του κάθε ενός αρχείου αλλά και το συνολικό άθροισμα τους. Αυτό έχει σαν συνακόλουθο εξαιρετικά υψηλή ανάλωση της CPU.

β. Show icon preview, κάτι που συνεπάγεται σημαντική ανάλωση της CPU για απεικόνιση των icons.

6. Πολλές ανοιχτές εφαρμογές

Όσο περισσότερες ανοιχτές εφαρμογές, τόσο μεγαλύτερος όγκος RAM απαιτείται/αναλώνεται. Κλείνετε λοιπόν τις μη αναγκαίες εφαρμογές, κάτι που δεν σημαίνει ότι το θέμα εξέλιπε αφού μπορεί να μην επαρκεί η RAM ακόμη και για μια μνημοβόρα εφαρμογή.

7. Σύνδεση internet

Για πάρα πολλές καθημερινές εργασίες είναι απαραίτητη η χρήση του δικτύου. Αν λοιπόν η online ταχύτητα δεν είναι ικανοποιητική, ή όταν κατά το φόρτωμα σελίδων εμφανίζεται το πολύχρωμο beach ball, τότε η βελτίωση της σύνδεσης μπορεί να επιλύσει το θέμα.

• Αρχικά ελέγχετε την ενσύρματη σύνδεση. Πηγαίνετε λοιπόν  > System Preferences > Network, click “Assist me” και στη συνέχεια “Diagnostics”, οπότε αν όλα καλά θα αναδυθεί η οθόνη. Διαφορετικά, click “Continue” για να τρέξετε τα tests.

• Ελέγχετε ταχύτητα του δικτύου με το speedtest για παράδειγμα.

• Κλείνετε το router, το βγάζετε από την πρίζα, το ενεργοποιείτε ξανά μετά από 60″, ελέγχετε και πάλι την ταχύτητα του δικτύου.

• Ελέγχετε την ασύρματη σύνδεση, όπου κύριοι πρόξενοι δυσλειτουργιών είναι η ανεπαρκής ένταση του σήματος και παράσιτα που προέρχονται από συσκευές που λειτουργούν στη συχνότητα του router δηλαδή στα 2.4GHz. Περισσότερα στο άρθρο δυσλειτουργίες στην σύνδεση Wi-Fi.

8. Login Items

Απενεργοποιείτε Login Items που δεν χρησιμοποιείτε. Αν και έχουν να κάνουν με τους χρόνους του startup, τα processes τους μπορεί να αναλώνουν πόρους κατά την λειτουργία του μηχανήματος. Δείτε και το άρθρο login items και δυσλειτουργίες κατά το startup.

9. Αλλοιωμένα Caches

Στα caches φυλάσσονται data που χρησιμοποιεί το OS X για ταχύτερη φόρτωση διάφορων παραμέτρων. Σε αλλοίωση τους λοιπόν, μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις.

Καθαρίζοντας λοιπόν τα caches του συστήματος αλλά και εφαρμογών αυτά αναδημιουργούνται μόνο με τα τελευταία απαιτούμενα data, ενώ εξαλείφεται η αλλοίωση, το όποιο σχετικό πρόβλημα.

Διευκρινίζεται ότι το καθάρισμα των caches είναι μόνο ένα βήμα για αντιμετώπιση προβλημάτων και δεν πρέπει να γίνεται χωρίς λόγο αφού τα caches είναι σχεδιασμένα για επιτάχυνση της λειτουργίας του μηχανήματος.

Για καθάρισμα των caches λοιπόν, απλά starup τομ ηχάνημα σε Safe Mode.

10. Χρήση malware scanners

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για χρήση ενός malware scanner ή ενός Antivirus utility αν προτιμάτε, σχεδόν όλα είναι πρόξενοι δυσλειτουργιών ενώ δεν προσφέρουν καμμία προστασία. Περισσότερα στο άρθρο Διαχείριση κακόβουλου λογισμικού (malware) στο Mac OS X.

11. Αλλοιωμένα Disk Permissions

Μπορεί να προκαλέσουν περίεργες συμπεριφορές, ιδιαίτερα μετά από ένα μείζον upgrade ή από ένα restore του συστήματος με το Time Machine. Τρέχετε τότε μια επισκευή τους.

12. Εσφαλμένα permissions σε User files

Σε συνεχείς εμφανίσεις του beach bal, menus που απαιτούν 10+ δευτερόλεπτα για να ανταποκριθούν, κλείσιμο ή άνοιγμα παράθυρων καθυστερεί και συναφή παραπέμπουν σε θέμα με τα User files. Τρέχετε λοιπόν ένα Repair Home Folder permissions.

13. Συνδρομή του utility EtreCheck

Πρόκειται για μαι μικρή εφαρμογή που καταγράφει τόσο το hardware configuration του μηχανήματος όσο και το ύποπτο για πρόκληση θέματος third-party software. Περισσότερα στο άρθρο.

▲ Αν το αποτέλεσμα των πρακτικών παρ’ ελπίδα δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να φρεσκάρετε το OS X με reinstall του.

▲ Δείτε και το άρθρο Γιατί το Mac μου έγινε αργό μετά το OS X Mavericks update ;

Φυσιολογικές επιβραδύνσεις

1. Σε search και indexing του Spotlight ή σε ενεργοποίηση του Software Update στο Mountain Lion το σύστημα επιβραδύνει φυσιολογικά ενώ επανέρχεται στην συνήθη του κατάσταση με το πέρας των διεργασιών.

Δείτε και τα άρθρα Software Update [Lion] και Διαχείριση των software updates στα OS X Mountain Lion / Mavericks.

2. Ιδιαίτερα, όταν το μηχάνημα είναι για ημέρες συνεχώς ανοιχτό/σε χρήση φορτώνονται όλο και περισσότερα background processes, όλο και λιγότερη free RAM είναι διαθέσιμη κάτι που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σημαντικές επιβραδύνσεις. Restart λοιπόν το Mac, για ένα νέο/φρέσκο ξεκίνημα.

Δείτε και το άρθρο Mac : Sleep, shut down ή συνεχώς ανοιχτό ;.

Related posts :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *