a blog for first time Mac users

Επιλογές για συγχρονισμό αρχείων μεταξύ Mac computers

January 9th, 2013 0 comments

Όταν διαθέτει κανείς περισσότερα του ενός μηχανήματα επιζητεί κατά κανόνα συγχρονισμό των αρχείων του μεταξύ των μηχανημάτων. Μια επιλογή είναι μέσω ενός USB flash drive, μια τεχνολογικά παρωχημένη πλέον πρακτική θα μπορούσε να πει κανείς, ιδιαίτερα σε συνάρτηση με την δυνατότητα φύλαξης και συγχρονισμού αρχείων στα “σύννεφα”.

Στο άρθρο λοιπόν παρουσιάζονται πέντε αξιόπιστες προτάσεις για συγχρονισμό αρχείων που φυλάσσονται στα “σύννεφα”.

1. Dropbox

Κόστος : Free μέχρις 2.5GB (διαθέσιμα επί πληρωμή upgrades)
Απαιτήσεις : Εγγραφή

Το Dropbox είναι γνωστό ως το χρυσό πρότυπο για συγχρονισμό αρχείων, ενώ είναι συμβατό σε πολλαπλές πλατφόρμες, που σημαίνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε Mac OS X, Windows και Linux.

Όταν το εγκαταστήσετε, δημιουργεί ένα φάκελο (συνήθως στο home folder) και οτιδήποτε τοποθετείται σε αυτόν συγχρονίζεται αυτόματα στα σύννεφα. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε computer ή iOS device που εγκαθιστάτε το Dropbox έχετε άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία ανεξάρτητα σε ποιό μηχάνημα κάνετε την αρχική εγγραφή ή μετέπειτα μεταβολή.

Δημιουργείτε, διαγράφετε ή ενημερώνετε ένα αρχείο και δημιουργείται διαγράφεται ή ενημερώνεται και στα άλλα μηχανήματα. Είναι δηλαδή σαν να έχετε τον ίδιο φάκελο σε όποιο μηχάνημα κι αν χρησιμοποιείτε.

Ενώ διαθέτει ένα πολύ καλό web interface για uploading και downloading αρχείων.

Ο βασικός λογαριασμός του Dropbox είναι δωρεάν για αποθήκευση αρχείων έως 2.5GB. Όμως είναι διαθέσιμα επί πληρωμή upgrades που φθάνουν μέχρις το 1ΤΒ.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα του και click “Download Dropbox”.

2. Με το πέρας του download, ανοίγετε το DMG file και σύρετε το εικονίδιο του Dropbox στο Applications folder.

3. Αφήνετε τικαρισμένο το button “Ι don’t have…” και click “Continue” για setup του free account των 2.5GB.

4. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, click “Cotinue” και τελειώσατε.

5. Στο Home Folder σας έχει πλέον δημιουργηθεί ο αποθηκευτικός φάκελος “Dropbox”.

6. Για ευκολία στην πρόσβαση, μπορείτε να σύρετε τον φάκελο στην Sidebar του Finder.

7. Ενώ από το εικονίδιο του στο menu bar έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες και τυχόν ρυθμίσεις.

Κατά την πρώτη, αλλά και κάθε φορά που σύρετε αρχεία στον φάκελο εμφανίζεται ένα μικρό μπλε εικονίδιο συγχρονισμού που γίνεται πράσινο tickmark με την ολοκλήρωση του συγχρονισμού. Σε απουσία σύνδεσης internet, o συγχρονισμός πραγματοποιείται με την επαναφορά της.

Tip : Τόσο στο Dropbox όσο και στις λοιπές εφαρμογές που παρουσιάζονται στην συνέχεια δεν δουλεύουν ικανοποιητικά προγράμματα που αποθηκεύονται σε αυτές. Για απροβλημάτιστη λειτουργία λοιπόν συνιστάται περιορισμός σε αρχεία και φακέλους.

2. Google Drive

Κόστος : Free μέχρις 5GB (upgrades διαθέσιμα επί πληρωμή)
Απαιτήσεις : Google Account

To Google Drive είναι η προσέγγιση της Google για συγχρονισμό αρχείων στα “σύννεφα”, ενώ λειτουργεί περίπου με τον ίδιο τρόπο όπως το Dropbox. Το Google Drive διαθέτει έναν αποθηκευτικό φάκελο στο Mac που διασφαλίζει αδιάλειπτο συγχρονισμό.

Διαθέτει επίσης ένα web interface για πρόσβαση σε αρχεία “εν κινήσει”, όμως αντίθετα προς το Dropbox η Google διαθέτει την δική της σουίτα online εφαρμογών όπως τα Google Docs και Google Spreadsheet. Όποτε λοιπόν δημιουργείτε ένα καινούριο document ή spreadsheet, σώζεται επίσης στο Google Drive σας.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα του και click “Download” για Desktop.

2. Με το πέρας του download, ανοίγετε το DMG file και σύρετε το εικονίδιο του Google Drive στο Applications folder.

3. Η χρήση του Google Drive προϋποθέτει ένα Google account. Αν έχετε, χρησιμοποιείτε το Gmail.

4. Με το sign in συμπληρώνετε τον σύντομο setup assistant, ενώ συνιστάται επιλογή των default settings.

5. Όπως και το Dropbox, το Google Drive προσθέτει έναν φάκελο στο μηχάνημα που είναι πάντοτε συγχρονισμένος, ενώ σε συγχρονισμό σε εξέλιξη εμφανίζονται τα βελάκια.

Tip : Microsoft Office-συμβατά αρχεία στο φάκελο Google Drive, ανοίγουν και μέσω των εφαρμογών της Google.

3. Microsoft SkyDrive

Κόστος : Free μέχρις 7GB (upgrades διαθέσιμα επί πληρωμή)
Απαιτήσεις : Microsoft Live Account

Όπως στα Dropbox και Google Drive, έτσι και το SkyDrive συγχρονίζει στον κλασικό αποθηκευτικό φάκελο.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα του και click “Download”.

2. Με το πέρας του download, click το εικονίδιο του installer και ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη.

3. Για χρήση του SkyDrive απαιτείται sign in με ένα Microsoft Live account. Αν είστε χρήστης Xbox, Hotmail ή Outlook.com, έχετε ήδη το account.

4. Μετά το sign in, ακολουθεί μια σύντομη διαδικασία setup, όπου και πάλι συνιστάται επιλογή των default settings. Πάντως, αντίθετα προς τα Dropbox και Google Drive, κατά την ενεργοποίηση του δεν υπάρχει default location για τον γνωστό αποθηκευτικό φάκελο. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσετε το location με επιλογή “Choose SkyDrive Folder Location”, όπου συνιστάται επιλογή του home folder.

Tip : Όπως στα Dropbox και Google Drive, έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας και μέσω ενός web interface.

4. SugarSync

Κόστος : Free μέχρις 5GB (upgrades διαθέσιμα επί πληρωμή)
Απαιτήσεις : Εγγραφή

Το SugarSync είναι μια δημοφιλής εναλλακτική όσο αφορά τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Αν και εξαιρετικά παρεμφερές, έχει ουσιαστικές, ενδιαφέρουσες διαφορές που πιθανόν να σας προσελκύσουν.

Αντίθετα προς τις προαναφερόμενες επιλογές που δημιουργούν έναν αποκλειστικό φάκελο συγχρονισμού, η διαφορά του SugarSync είναι ότι επιτρέπει την επιλογή των φακέλων που θέλετε να συγχρονίζονται.

Μπορείτε δηλαδή να σώζετε αρχεία όπου θέλετε και να καθορίζετε τον περιέκτη φάκελο που θα τα διατηρεί συγχρονισμένα. Για παράδειγμα, με το Dropbox, για να συγχρονίσετε όλα τα αρχεία σας τα σώζετε στο Dropbox folder. Με το SugarSync, συνεχίζετε να σώζετε τα αρχεία σας στο συνηθισμένο Documents folder και απλά τα επιλέγετε για συγχρονισμό.

Το όφελος είναι ότι δεν χρειάζεται να μεταβάλετε την ροή της εργασίας σας. Αν δηλαδή έχετε μια εξειδικευμένη (και περίπλοκη) ιεράρχηση φακέλων και δεν θέλετε να την μετακινήσετε, το SugarSync επιτρέπει να την αφήσετε στην θέση της. Και επειδή το SugarSync είναι σχεδιασμένο για πολλαπλές συσκευές, συγχρονίζει φακέλους σε περισσότερα Mac’s ή PCs.

1. Πηγαίνετε στη σελίδα του και click “Download Now”.

2. Με το πέρας του download, ανοίγετε το DMG file και σύρετε το εικονίδιο του SugarSync στο Applications folder.

Double-click το εικονίδιο της εφαρμογής, οπότε θα ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ή να κάνετε log in εφ’ όσον ήδη έχετε έναν.

Με το sign in, το SugarSync δεν δημιουργεί τον αποθηκευτικό φάκελο αλλά ρωτά ποιοι φάκελοι ή υποφάκελοι θέλετε να συγχρονίζονται. Το SugarSync διαθέτει ένα web interface ενώ υποστηρίζει Windows computers.

5. Apple iCloud

Κόστος : Free μέχρις 5GB (upgrades διαθέσιμα επί πληρωμή)
Απαιτήσεις : iCloud Account και OS X Mountain Lion

Η εκδοχή της Apple “Documents in the Cloud” διαφοροποιείται από αυτές του Dropbox και της Google. Αντί δηλαδή να συγχρονίζει αρχεία και φακέλους με χρήση του κλασικού συστήματος με αρχεία και φακέλους, τα documents συγχρονίζονται μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής τους.

Με την παρουσίαση του iCloud και του Mountain Lion, ορισμένες εφαρμογές μπορούν να δημιουργούν αρχεία μέσα στο iCloud που συγχρονίζονται με κάθε ένα Mac (και iOS device) που είναι πιστοποιημένα στο ίδιο iCloud account. Τέτοιες εφαρμογές είναι το TextEdit, το Preview και της σουίτας iLife (Pages, Numbers, Keynote).

Αρχικά λοιπόν setup το iCloud account σας.

1. Για παράδειγμα, ανοίγετε το TextEdit και δημιουργείτε ένα new document.

2. Save το document, όπου στο “Where” βλέπετε την επιλογή iCloud. Click “Save” και το αρχείο σώζεται στο iCloud. Στη συνέχεια, σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο Mac, πηγαίνοντας TextEdit > File > Open αναδύεται το παράθυρο που περιλαμβάνει το αρχείο που μόλις σώσατε.

Αντίθετα λοιπόν προς τις υπόλοιπες υπηρεσίες, το iCloud δημιουργεί ανά υποστηριζόμενη εφαρμογή έναν ξεχωριστό αποθηκευτικό φάκελο, ενώ τα αρχεία ανοίγουν μόνο με την εφαρμογή που τα δημιούργησε. Για επεξεργασία τους με διαφορετική εφαρμογή αρκεί να τα σύρετε στο Desktop.

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή που μπορεί να ελέγξει την κατάσταση είναι το Byword, ένας κειμενογράφος για OS X και iOS. Τα αρχεία του λοιπόν είναι προσβάσιμα σε όλες τις συσκευές όπου είναι εγκατεστημένο.

Συμπερασματικά

Προφανώς υπάρχει πληθώρα εφαρμογών για συγχρονισμό αρχείων μεταξύ mac computers και iOS devices. Όλες λοιπόν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες (με εξαίρεση το iCloud) δουλεύουν σε πολλαπλές πλατφόρμες και συσκευές. Όμως, αν θέλετε να διαχειριστείτε τα αρχεία σας μέσω περισσότερων Mac computers, θα βρείτε τουλάχιστον μια κατάλληλη κατά την κρίση σας.

Όσο αφορά στο θέμα ασφάλεια, οι πάροχοι την εγγυώνται. Πάντως αν δεν αισθάνεστε άνετα με την φύλαξη των αρχείων σας στα “σύννεφα”, υπάρχει η κλασική επιλογή του USB flash drive ή του εξωτερικού σκληρού δίσκου.

Related posts :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *