a blog for first time Mac users

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον σκληρό δίσκο (Macintosh HD)

February 13th, 2013 0 comments

Ο Macintosh HD είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του μηχανήματος, αλλά και η πηγή των περισσότερων προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν. Σε αυτόν λοιπόν φυλάσσονται τα δεδομένα σας (data), όπου περιλαμβάνονται αρχεία όπως έγγραφα, φωτογραφίες, ταινίες, μουσική, εφαρμoγές και βέβαια το Mac OS X.

Υπάρχουν λοιπόν δύο τύποι δίσκων· οι Hard Disk Drives (HDD) και οι Solid State Drives (SSD). Και οι δύο τους εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, όμως λειτουργούν κατά τελείως διαφορετικό τρόπο.

Hard Disk Drives

Είναι μηχανικοί, ενώ η λειτουργία τους βασίζεται σε ηλεκτρικές εκκενώσεις της κεφαλής καθώς μετακινείται πάνω από την περιστρεφόμενη μαγνητική πλάκα. Περιληπτικά, τα data αποθηκεύoνται βάσει της αρχής αλλαγής στην μαγνητική πολικότητα, οπότε δημιουργούνται τα binary data περισσότερο γνωστά σαν 1 & 0, ενώ αναγνωρίζονται σαν τέτοια κατά την ανάγνωση.

Οι δίσκοι, συγκριτικά προς τους SSD είναι σαφώς αργοί, έχουν όμως το πλεονέκτημα των μεγάλων χωρητικότητων σε συνδυασμό με την προσιτή τιμή. Ενώ είναι ευάλωτοι σε χτυπήματα, κραδασμούς, ιδιαίτερα όταν είναι σε λειτουργία.

Οι δίσκοι συνιστώνται για data intensive χρήσεις όπως digital media, graphics design για download διαγραφή/επανεγγραφή ταινιών, ή για κάθε εργασία όπου αναδεύονται αδιάκοπα μεγάλοι όγκοι data.

Solid State Drives

Η αρχιτεκτονική τους βασίζεται σε Flash Modules, συνεπώς δεν έχουν κινούμενα μέρη. Και σε αυτούς δημιουργούνται binary data όμως τόσο η εγγραφή όσο και η ανάγνωση τους είναι ταχύτατη. Γίνονται δε όλο και πιο δημοφιλείς λόγω των αυξημένων επιδόσεων αλλά και της διαρκούς πτώσης των τιμών τους με παράλληλη αύξηση σε χωρητικότητα.

Έχουν βέβαια κάποιες ιδιαιτερότητες, που καλό θα ήταν να τις γνωρίζει κανείς ανατρέχοντας τα άρθρα διαχείριση των SSDs και erase free space σε SSDs.

Οι δίσκοι συνιστώνται για γενική χρήση γραφείου, επαγγελματικά έγγραφα, downloads μουσικής και συναφείς δραστηριότητες. Ενώ καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια και δεν είναι ευάλωτοι σε χτυπήματα, κραδασμούς, ακόμη κι όταν είναι σε λειτουργία.

Fusion Drives

Είναι σύνθετοι δίσκοι με έναν μικρής χωρητικότητας SSD και έναν HHD της τάξεως TB, που συνδυάζει τις επιδόσεις ενός SSD κυρίως για cache και άμεση πρόσβαση στο σύστημα και παράλληλα την χωρητικότητα ενός HDD. Λεπτομέρειες στο άρθρο της Apple.

Φορμάρισμα (erase)

Σε αναγκαστική αντικατάσταση ή σε upgrade του δίσκου, για ομαλή λειτουργία του συστήματος είναι καθοριστικό το σωστό erase και ιδιαίτερα η διαδικασία του partition για ανά-προσδιορισμό του partition scheme. Για λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε το άρθρο erase (φορμάρισμα) & partition δίσκων.

Ενώ -αντίθετα προς τα Windows based συστήματα- δεν απαιτείται περιοδικό format για ομαλή λειτουργία του συστήματος. Περισσότερα στο άρθρο σχετικά με το φορμάρισμα (erase) του Macintosh HD.

Λειτουργική κατάσταση

Είναι αναμενόμενο, με την πάροδο του χρόνου, ο δίσκος να χάσει σε επιδόσεις ή ενίοτε να δείξει σημάδια ότι σύντομα τερματίζει με μια progress bar ή με ένα ερωτηματικό που ανάβω-σβύνει για παράδειγμα. Συνεπώς μεριμνάτε πάντοτε για ένα Time Machine backup.

Όμως, προτού φθάσετε σε αυτό το σημείο όπου μπορεί ακόμη και να μην έχετε πρόσβαση στον δίσκο, συνιστάται από καιρού σε καιρό να τρέχετε ένα Verify Disk, μια πολύ απλή διαδικασία :

Πηγαίνετε /Applications/Utilities, ανοίγετε το Disk Utility, επιλέγετε διαδοχικά το πρώτο και το δεύτερο εικονίδιο του δίσκου και click το μπουτόν Verify Disk για το κάθε ένα εικονίδιο.

Στο δεύτερο εικονίδιο θα αναδυθεί το μήνυμα, click Verify Disk.

Σε εμφάνιση θεμάτων επισκευάζετε τον δίσκο.

Hard Drive Permissions

Για αντιμετώπιση ασυνήθους συμπεριφοράς κυρίως σε αρχεία και εφαρμογές, συνιστάται το τρέξιμο ενός Repair Disk Permissions. Για λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε το άρθρο repair Disk Permissions με το Disk Utility.

Βελτιστοποίηση (defragmentation)

Την αποφεύγετε ιδιαίτερα σε SSD, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή ακόμη και τον τερματισμό του.

Related: Γενική συντήρηση του συστήματος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *