a blog for first time Mac users

Σφάλματα, καθυστερήσεις και κρασαρίσματα του Apple Mail

April 20th, 2013 0 comments

Το Apple Mail προσφέρει βασική και γρήγορη πρόσβαση σε e-mails, όμως σποραδικά μπορεί να ανακύψουν διάφορα θέματα από αλλοιώσεις στο ευρετήριο του.

Το Apple Mail λοιπόν διαθέτει έναν μηχανισμό αναζήτησης παρόμοιο με αυτόν του Spotlight, ένα ευρετήριο δηλαδή που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τα e-mails που διακινήθηκαν όπως αποστολέα, τίτλο, αν διαβάστηκαν, ενώ συσχετίζει τις πληροφορίες με το αντίστοιχο αρχείο του μηνύματος.

Σφάλματα, στα οποία εμπλέκεται το ευρετήριο, μπορεί να προκαλέσουν έναν αριθμό παράξενων συμπεριφορών όπως διαφοροποίηση του αριθμού των αδιάβαστων e-mail στον κόκκινο κύκλο του εικονίδιου στο Dock με τον πραγματικό αριθμό τους, αδυναμία εντοπισμού ή πρόσβασης ή ακόμη και εξαφάνιση τους, καθυστερήσεις κατά το browsing, σφάλμα ότι το mailbox είναι σε χρήση.

• Αντιμετώπιση :

Μεριμνάτε για ένα Time Machine  backup.

#1.  Σε εμφάνιση σφάλματος ότι το mailbox είναι σε χρήση, relaunch το Mail αλλά και εφαρμογές που συνδέονται προς αυτό περιλαμβανομένων των OS X Calendar και Contacts. Στη συνέχεια  ▹ Log Out – Log In, ενώ βεβαιώνεστε ότι δεν είναι τικαρισμένο το box Reopen….

Αν παρ’ ελπίδα το θέμα παραμείνει, ή όταν προκύπτουν άλλα θέματα όπως ελλείποντα μηνύματα, εμφάνιση του pop-up “Mail needs to repair its information about your mailboxes”, καθυστερήσεις ακόμη και με εμφάνιση του beach ball.

Πηγαίνετε Inbox ▹ Mailbox ▹ Rebuild. Έτσι θα καθαριστεί το Mail και θα ανακατασκευαστεί το ευρετήριο, ενώ σε αποτυχία στο Terminal τρέχετε την εντολή·

sqlite3 ~/Library/Mail/V2/MailData/Envelope\ Index vacuum;

Εφ’ όσον το θέμα επιμείνει, δοκιμάζετε να καθαρίσετε χειροκίνητα τα αρχεία του ευρετήριου. Click το Desktop ώστε να έρθει στο προσκήνιο ο Finder. Πατάτε τα πλήκτρα cmd-Shift-G, click Go και στο box που θα αναδυθεί paste την εντολή·

~/Library/Mail/V2/MailData/

▵ Σε περιβάλλον El Capitan, και στις δυο εντολές αντικαθιστάτε το V2 με V3.

Στο παράθυρο που θα προκύψε, με πατημένο το πλήκτρο cmd σύρετε στο Desktop τα αρχεία που αρχίζουν με Envelope Index και relaunch το Mail ώστε να γίνει reindexing του ευρετήριου. Όταν όλα πάνε καλά, σύρετε πλέον τα αρχεία στον κάδο.

#2. Όταν δεν μπορείτε πλέον να δείτε τα mails σας, δηλαδή όταν επιλέγετε το mailbox δεν εμφανίζονται στην δεξιά στήλη, και πάλι στο box Go to the folder paste την εντολή.

~/Library/Containers/com.apple.mail

Στο παράθυρο που θα προκύψει πρέπει να δείτε επιλεγμένο ένα φάκελο με την επωνυμία com.apple.mail, οπότε τον σύρετε ολόκληρο (όχι μόνο το περιεχόμενο του) στο Desktop. Αφήνετε το παράθυρο ανοιχτό και  ▹ Restart ενώ τικάρετε το box Reopen…, οπότε ο φάκελος και το περιεχόμενο του θα αναδημιουργηθούν.

Launch το Mail κι εφ’ όσον το θέμα έχει εκλείψει ίσως πρέπει να προσδιορίσετε ξανά κάποιες ρυθμίσεις σας. Κατόπιν σύρετε τον φάκελο από το Desktop στον κάδο και κλείνετε το παράθυρο.

Κρασαρίσματα :

#1. Σε αλλοίωση ενός IMAP Account μπορεί να προκύψουν συνεχή κρασαρίσματα, όπου πρακτικά το Mail δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Οπότε στο Terminal τρέχετε την εντολή :

open L*/Mail/*/*/.O*

Θα ανοίξουν ένα ή περισσότερα παράθυρα με την επωνυμία OfflineCache. Μέσα στο κάθε ένα παράθυρο πρέπει να δείτε ένα αρχείο με το όνομα Operations. Σύρετε όλα τα αρχεία στον κάδο και το Mail πρέπει να ανοίξει πλέον κανονικά.

Ή, στο box Finder > Go > Go to Folder πληκτρολογείτε διαδοχικά τις εντολές·

~/Library/Mail/Bundles
/Library/Mail/Bundles

και με πατημένο το πλήκτρο cmd σύρετε στο Desktop τους αντίστοιχους φακέλους (για τον δεύτερο, εφ’ όσον υπάρχει, θα ζητηθεί πιστοποίηση).

Προσπαθείτε για relaunch του Mail. Σε αποτυχία, σύρετε πίσω στην θέση του τον(τους) φάκελο.

#2.  Σε ανακριβή αρίθμηση των αδιάβαστων email, ή όταν το mail είναι πρακτικά νεκρό δηλαδή ενώ ανοίγει δεν συμβαίνει κάτι :

Στο box Go to Folder paste την εντολή ~/Library/Mail/V2/MailData/ και click Go. Θα αναδυθεί και πάλι το γνωστό παράθυρο, οπότε με πατημένο το πλήκτρο cmd σύρετε στο Desktop τα αρχεία·

Envelope Index
ExternalUpdates.storedata

Relaunch το Mail, που πρέπει να απαιτήσει επαν-εισαγωγή των μηνυμάτων σας. Επίσης μπορεί να προκύψει το μήμυμα ότι το ευρετήριο έχει αλλοιωθεί και ότι το Mail πρέπει να κλείσει, οπότε click OK. Θα ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των μηνυμάτων που μπορεί -ανάλογα με τον αριθμό τους- να διαρκέσει ακόμη και ώρες. Με το πέρας της κι εφ’ όσον η αρίθμηση είναι πλέον σωστή, σύρετε τα αρχεία από το Desktop στον κάδο.

• Όταν στα εισερχόμενα emails είναι ορατά μόνο ο αποστολέας, η ημερομηνία και το θέμα ενώ δεν εμφανίζεται το κείμενο αυτό υποδεικνύει αλλοίωση του savedState του.

Κλείνετε το Mail, πηγαίνετε /Macintosh HD/Users/User/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Saved Application State, ανοίγετε τον φάκελο com.apple.mail.savedState, σύρετε το περιεχόμενο του στον κάδο και relaunch το Mail.

#3.  Σε πληκτρολόγηση μιας email address που αρχίζει με ένα συγκεκριμένο γράμμα, το Mail κρασάρει. Το θέμα προκαλείται από αλλοίωση κάποιων cached data.

Στον Finder πατάτε τα πλήκτρα cmd-Shift-G, στο pop-up που θα προκύψει πληκτρολογείτε την διαδρομή και click Go.

~/Library/Containers/com.apple.corerecents.recentsd

Θα ανοίξει ένας φάκελος με επιλεγμένο ένα αρχείο που σύρετε στον κάδο και τον αδειάζετε, restart το Mac και το θέμα πρέπει να έχει εκλείψει.

#4.  Δεν ανοίγει, με ταυτόχρονη εμφάνιση του πολύχρωμου beach ball και μπορεί να κλείσει μόνο με force quit.

 Backup τα data σας.

–  Αν τρέχετε το antivirus-scanner Avast ή το utility MacKeeper, το αφαιρείτε σύμφωνα με τις οδηγίες του developer του. Αν το θέμα δεν εκλείψει (ή δεν τρέχετε κανένα τους)·

 Με πατημένο το πλήκτρο alt πηγαίνετε Finder > Go > Library > Containers, σύρετε στο desktop τον φάκελο com.apple.mail και restart το Mac ώστε να αναδημιουργηθεί.

Ανοίγετε το Mail κι εφ’ όσον το θέμα έχει εκλείψει καθρίζετε ξανά όσες ρυθμίσεις χρειασθεί και επαναφέρετε τα emails που χρειάζεστε. Στη συνέχεια σύρτετε τον φάκελο στον κάδο.

Σε αποτυχία επαναφέρετε τον φάκελο στην θέση του, στο dialog box click Replace και τρέχετε κατόπιν την ρουτίνα Reinstall OS X.

Τελευταία ενημέρωση· 12.2.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *