a blog for first time Mac users

Σχετικά με το Genieo for Mac

April 26th, 2014 3 comments

Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται αυξανόμενη εμφάνιση της εφαρμογής Genieo, που δείχνει να έχει εγκατασταθεί μυστηριωδώς στο σύστημα.

Το Genieo λοιπόν είναι μια μηχανή αναζήτησης παρόμοια των γνωστών μηχανών Google, Bing, Yahoo, ή Facebook με την διαφορά ότι ενώ στις γνωστές μηχανές η αναζήτηση ενεργοποιείται με login σας σε λογαριασμό, στο Genieo γίνεται με πρωτοβουλία του.

Το Genieo δηλαδή, με βάση την δικτυακή σας δραστηριότητα, προτείνει διάφορες συναφείς σελίδες. Όμως η χρήση τoυ συνεπάγεται παρενέργειες, όπως εμφάνιση διαφημιστικών pop-ups, κολλήματα κ.ά, που προκαλούνται από ασύμβατες παρεμβάσεις (modifications) του στο σύστημα.

Ιδιαίτερα δε στον Safari προκύπτουν κρασαρίσματα, καθυστερήσεις, αδυναμία αλλαγής της μηχανής αναζήτησης (Safari ▹ Preferences ▹ General ▹ Default search engine) όπου σαν εγγενής εμφανίζεται πλέον το Genieo, αδυναμία αλλαγής της Homepage (Safari ▹ Preferences ▹ General ▹ Homepage) και διάφορα άλλα.

Πληροφορίες για το Genieo είναι διαθέσιμες στην σελίδα του developer, ενώ όσο αφορά στην “μυστηριώδη” εγκατάσταση του στο σύστημα, το θέμα έχει ως εξής :

α. Το Genieo εντοπίζεται σε πλαστά updatesτου Adobe Flash Player αλλά και σε άλλα προσχηματικά packages οπότε το framework του συν εγκαθίσταται στο /Applications folder.

β. Στη συγγενή σελίδα του Genieo InstallMac, μια σελίδα παρόμοια του Mac App Store όπου μπορεί ο κάθε ένας developer να διαθέσει τις εφαρμογές του. Κατεβάζοντας λοιπόν κανείς μια σχετικά άγνωστη, μη πιστοποιημένη εφαρμογή μπορεί να συν-εγκατασταθεί και το Genieo framework. Ένδειξη γι’ αυτό είναι το εικονίδιο ενός σπιτιού στο status menu bar.

Επισημαίνεται ότι τα συστήματα άμυνας του OS X, Malware Removal Tool (MRT) και X Protect δεν το αναγνωρίζουν σαν malware και κατά συνέπεια δεν εμφανίζουν κάποιο warning. Ενώ όταν δεν είναι ενεργοποιημένο το Gatekeeper, τόσο η φέρουσα μη πιστοποιημένη εφαρμογή όσο και το Genieo εγκαθίστανται απρόσκοπτα.

Update : Μπορείτε πλέον να τρέξετε το utility AdwareMedic αποφεύγοντας την παρακάτω χρονοβόρα διαδικασία.

Απεγκατάσταση του Genieo for Mac

Εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Το Genieo διαθέτει μεν δικό του uninstaller, που όμως δεν δουλεύει. Συνεπώς, πρέπει να απεγκατασταθεί χειροκίνητα, αφού και τα γνωστά utilities (AppZapper, AppCleaner κλπ) δεν είναι σε θέση να το απεγκαταστήσουν.

1. Πηγαίνετε /Applications folder και σύρετε στον κάδο τα :

• Genieo.app
• Uninstall Genieo.app
• Uninstall UM Completer.app

2. Πηγαίνετε /Macintosh HD ▹ Library και στα :

• LaunchAgents folder σύρετε στον κάδο όλα τα αρχεία με την επωνυμία com.genieo…
• LaunchDaemons folder σύρετε στον κάδο όλα τα αρχεία με την επωνυμία com.genieo…
• PrivilegedHelper Tools folder σύρετε στον κάδο όλα τα αρχεία με την επωνυμία com.genieo…
• Frameworks folder σύρετε στον κάδο όλα τα αρχεία με την επωνυμία com.genieo…

3. Στον Finder ▹ Go ▹ Go to Folder και copy/paste :

/etc, click Go και σύρετε στον κάδο το αρχείο launcd.conf.
/user/lib, click Go και σύρετε στο κάδο τα αρχεία, εφ’ όσον υφίστανται :

– libgenkit.dylib
– libimckit.dylib
– libimckitsa.dylib

4. Στον Finder ▹ Go, με πατημένο το πλήκτρο alt επιλέγετε Library και πηγαίνετε :

• Applications Support folder και σύρετε στον κάδο τα directories Genieo και com.genioinnovation.Installer.
• LaunchAgents folder και σύρετε στον κάδο όλα τα αρχεία με την επωνυμία com.genieo…

5. Σαν τελευταίο βήμα είναι η ακύρωση των όποιων τροποποιήσεων έγιναν στο Safari που κατά κύριο λόγο αφορούν στην μηχανή αναζήτησης. Πηγαίνετε Safari ▹ Preferences ▹ Extensions και αφαιρείτε extensions που δεν εγκαταστήσατε συνειδητά (σε αμφιβολία τα αφαιρείτε όλα). Προσδιορίζετε κατόπιν την προσφιλή σας μηχανή αναζήτησης.

6. Restart το μηχάνημα και πρέπει να είστε εν τάξει. Πάντως, για επιβεβαίωση ότι το σύστημα έχει καθαριστεί πλήρως από τα στοιχεία του Genieo, συνιστάται να τρέξετε το Find Any File. Επισημαίνεται ότι μη πλήρης απεγκατάσταση του μπορεί να προκαλέσει διάφορες παρενέργειες ακόμη και αδυναμία για power-up του Mac. Όπως και να έχει το θέμα σε παρενέργειες υποδεικύεται ότι έχουν αλλοιωθεί στοιχεία του OS X, οπότε προχωράτε πλέον σε Reinstall του Mac OS X.

3 comments on “Σχετικά με το Genieo for Mac”

  1. thanasis23 says:

    Με έσωσες φίλε, ευχαριστώ πολύ.

  2. Γιώργος says:

    Δυστυχώς φαίνεται να μην έχουν σωστό αποτέλεσμα τα uninstall utilities, οπότε η χειροκίνητη απ εγκατάσταση είναι μονόδρομος.

  3. Nikoss Rocket says:

    Αν και δεν την εχω την παραπάνω εφαρμογη εγκατεστημένη ρωτο: εαν έχεις ενα προγραμμα όπως το app zapper δεν κανει πλήρη απεγκατάσταση ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *