a blog for first time Mac users

Upgrade της RAM στο OS X Mavericks και νεότερες versions, τι πρέπει να γνωρίζετε

August 21st, 2014 0 comments

Με την έλευση του OS X 10.7 Lion διαπιστώθηκε ότι για να τρέξει αξιοπρεπώς το μηχάνημα ήταν απαραίτητη τουλάχιστον 4GB RAM σε αντίθεση προς την Apple που έδινε στις απαιτήσεις συστήματος 2GB. Η κατάσταση παρέμεινε και στο Mountain Lion, ενώ όσο αφορά στο Mavericks τα 4GB είναι πλέον σε οριακά επίπεδα θα μπορούσε να πει κανείς. Απ’ ότι δε φαίνεται και στο επερχόμενο Yosemite οι απαιτήσεις του για μνήμη κινούνται στα ίδια πλαίσια.

Πάντως σε αγορά καινούριου MacBook, MacBook Air ή Mac mini, συνιστάται πλέον επιλογή μοντέλου με 8GB RAM.

Σε καθυστερήσεις ή σε μείωση επιδόσεων γενικότερα λοιπόν, ανοίγετε το Activity Monitor και εφ’ όσον το γράφημα στο Memory Pressure είναι πράσινο δεν υπάρχει θέμα με την μνήμη, ακόμη κι όταν η τιμή της παραμέτρου Memory Used καλύπτει το σύνολο της φυσικής μνήμης.

Οπότε αναζητείτε τα αίτια σε άλλους παράγοντες όπως σε γεμάτο δίσκο, ή σε login items. Ενώ εκ προοιμίου απεγκαθιστάτε άμεσα τυχόν malware (antivirus) utilities, internet security scanners, cleaners, boosters και συναφείς εφαρμογές που παρεμβαίνουν στο σύστημα, είναι κύριοι πρόξενοι δυσλειτουργιών.

Όμως πορτοκαλί ή κίτρινες μπάρες υποδεικνύουν ότι η μνήμη είναι σε οριακό σημείο, ενώ οι κόκκινες ότι έχει εξαντληθεί. Οπότε είτε απελευθερώνετε μνήμη κλείνοντας εφαρμογές, ή προχωράτε σε upgrade της RAM.


.

.

Όσο αφορά στο upgrade της RAM είτε την πάει κανείς στα 8 ή στα 16GB -αφού όσο περισσότερη RAM τόσο το καλύτερο.

1. Επιλογή συμβατών memory modules

Memory modules μπορείτε να προμηθευτείτε στην αγορά μας αλλά και απ’ ευθείας από κατασκευαστές τους στο εξωτερικό. Χωρίς να υποβαθμίζεται η αξιοπιστία κανενός κατασκευαστή, 100% εγγυημένα συμβατές μνήμες προσφέρουν και οι κατασκευαστές Crucial (UK) και OWC (USA).

Η μεν Crucial διαθέτει ένα system scanner για προσδιορισμό των συμβατών μνημών, η δε OWC λίστα ανά μηχάνημα. Ενώ, παρ’ ότι η Apple μπορεί να δίνει για ένα μηχάνημα σαν maximum μνήμη για παράδειγμα τα 4GB, Crucial ή και OWC μπορεί να δίνουν 8GB ή αντί 8GB να δίνουν 16GB.

▲ Πάντως πριν προχωρήσετε στην αγορά RAM modules που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές της Apple, δείτε το άρθρο Προβλήματα σε RAM και SSD upgrades.

Παραγγέλνοντας λοιπόν απ’ ευθείας τα modules, πρέπει να έχετε υπ’ όψη σας τα εξής:

α. Από την Crucial.uk τα modules έρχονται κατ’ ευθείαν στο σπίτι σας με courier, ενώ δεν περνάνε τελωνείο αφού προέρχονται από κράτος-μέλος της Ένωσης.

β. Αντίθετα, από την OWC.us περνάνε τελωνείο σαν προερχόμενα από χώρα εκτός Ένωσης. Αν δε έρθουν με courier έχουν μεταφορικά ≈30€ + ≈50€ αμοιβή εκτελωνιστή, αποθήκευτρα και διάφορα άλλα.

Αν λοιπόν αποφασίσετε για modules της OWC, στην drop-down λίστα του “Get Rates” επιλέγετε σαν τρόπο αποστολής “US Postal Service: First Class Mail International Package” οπότε παραλαμβάνετε το δέμα από το γραφείο των ΕΛΤΑ της περιοχής σας.

Όσο δε αφορά στους φόρους και τέλη συμβουλευθείτε τον πίνακα, απ’ όπου βέβαια προκύπτει ότι η αποστολή με το ταχυδρομείο είναι ο πρόσφορος τρόπος, αφού πέρα από τα χαμηλά ταχυδρομικά τέλη κατά κύριο λόγο δεν παρεμβάλλεται εκτελωνιστής. Δείτε και το σχετικό ενημερωτικό δελτίο της ΕΕΤΤ.

2. Εγκατάσταση των RAM modules

Πρόκειται για μια απλή διαδικασία, εφ’ όσον βέβαια “πιάνουν” τα χέρια σας. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραλείψετε το Antistatic Wrist Strap για προστασία των modules από αποφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού. Λεπτομέρειες στο άρθρο beeps κατά το startup.

Τελευταία ενημέρωση· 19.12.2015

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *