a blog for first time Mac users

Tο Mac ανεβάζει υψηλές θερμοκρασίες

June 26th, 2015 0 comments

Συνήθως, κατά την εκτέλεση απλών, καθημερινών εργασιών, το μηχάνημα είναι χλιαρό ενώ οι ανεμιστήρες δουλεύουν κάτω από τις 2000 rpm. Ενδεικτικά οι τιμές στα MBP Retina & Mac mini μου αντίστοιχα.


.

Βασικά είναι φυσιολογικό το Mac -σαν ηλεκτρική συσκευή- να ζεσταίνεται, κατά κρίση σας ακόμη και υπερβολικά. Εκ κατασκευής τα computers και τα επιμέρους στοιχεία τους εκλύουν λοιπόν μέρος της ενέργειας τους σαν θερμότητα. Ενώ, κύρια στοιχεία για έκλυση θερμότητας είναι·

 • Ο δίσκος
 • Η CPU (Processor)
 • Η κάρτα γραφικών (GPU)
 • Τα heat sinks (απαγωγείς θερμότητας)
 • Η οθόνη, όσο φωτεινότερη τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτεί

Όμως ενίοτε η θερμοκρασία μπορεί να είναι ασυνήθιστα υψηλή με παράλληλη έντονη λειτουργία των ανεμιστήρων, για τους λόγους που περιγράφονται πιο κάτω. Όπως και να έχει, ακόμη κι όταν βρίσκετε το Mac σας υπερβολικά ζεστό, δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Το σύστημα διαθέτει δικλείδες ασφαλείας, όπου σε υπέρβαση μιας προκαθορισμένης τιμής το μηχάνημα κλείνει αυτόματα.

1. Περιβάλλων χώρος

Πρόκειται για βασικό παράγοντα, όπου το μηχάνημα πρέπει να “αναπνέει”. Ιδανικά, τα notebooks, συνιστάται να εδράζονται σε λεία επιφάνεια με επαρκή χώρο ιδιαίτερα στην πλευρά(ες) της γρίλιας εξαερισμού.

Ενώ είναι προφανές ότι για παράδειγμα μια κουβέρτα δεν είναι καλή ιδέα για έδραση του notebook, όπου η αυξημένη θερμοκρασία μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

2. Φερτά στοιχεία

Χνούδι, τρίχες κατοικίδιων ζώων, σωματίδια σκόνης και λοιπά αιωρούμενα στοιχεία επικάθονται στους ανεμιστήρες και στην γρίλια(ες) εξαερισμού οπότε φράζουν προοδευτικά οι δίοδοι του αέρα. Κατά συνέπεια μειώνεται η αποτελεσματικότητα των ανεμιστήρων, το μηχάνημα δεν ψύχεται πλέον σωστά, η θερμοκρασία του ανεβαίνει, ενώ ίσως να προκύψουν και περίεργοι ήχοι.

(εικόνα credit milaraki.com service)
.
(εικόνες πριν και μετά τον καθαρισμό: credit milaraki.com service)
.
(παλιότερο μοντέλο Mac mini)

3. Ανεπάρκεια hardware

Το κάθε ένα στοιχείο του μηχανήματος έχει ένα όριο για σωστές, αξιοπρεπείς επιδόσεις. Όταν λοιπόν για παράδειγμα η RAM δεν επαρκεί και αναγκαστικά γίνεται πλέον εκτεταμένο swap στον δίσκο, είναι αναμενόμενο να προκύψει αυξημένη θερμοκρασία.

Σε notebooks, ιδιαίτερα  σε σύνδεση εξωτερικής οθόνης εμπλέκεται πλέον η ενεργοβόρα  GPU, οπότε η αυξημένη θερμοκρασία είναι δεδομένη.

4. Εμπλοκή εφαρμογών

Σαν βασική αρχή μεριμνάτε ώστε όλες οι εφαρμογές να είναι up to date. Εφ΄ όσον τις κατεβάσατε από το App Store αναζητείτε τα updates τους μέσω του  > App Store σε περιβάλλον Yosemite ή Software Update σε περιβάλλον Mavericks και παλιότερο. Σε εφαρμογές που κατεβάσατε από σελίδες τρίτων developers αναζητείτε εκεί τυχόν διαθέσιμα updates.

Υπενθυμίζεται ότι antivirus (malware) ή Internet security scanners, λογισμικό γενικότερα που παρεμβαίνει στο σύστημα μπορεί μεταξύ άλλων να προκαλέσει και αυξημένη θερμοκρασία.

Μερικές εφαρμογές για παράδειγμα επεξεργασίας video, γραφικών χρειάζονται περισσότερη επεξεργαστική ισχύ που αντίστοιχα αναλώνει περισσότερη ενέργεια με συνακόλουθη την υψηλότερη θερμοκρασία.

Το Adobe Flash Player είναι μια ακόμη εφαρμογή που απαιτεί αυξημένη επεξεργαστική ισχύ για προβολή των flash videos του YouTube.

Ενώ μια εκτός ελέγχου εφαρμογή, που έχει εγκλωβιστεί δηλαδή σε μια ατέρμονα διεργασία όπου εξαντλεί την μπαταρία και πόρους της CPU, μπορεί να προκαλέσει στο σύστημα μια σοβαρή καταπόνηση.

Για διερεύνηση λοιπόν κατά πόσο συντρέχει τέτοια περίπτωση·

 • Ανοίγετε το Activity Monitor (/Applications > Utilities)
 • Click CPU
 • Click την στήλη %CPU
 • Επιλέγετε όποια εφαρμογή ή process που κάνει χρήση πάνω από 70%, click επάνω αριστερά το μπουτόν με το Χ και Force Quit


.

5. Reset του SMC

Το SMC (System Management Controller) είναι ένας microprocessor που μεταξύ άλλων ελέγχει και την λειτουργία των ανεμιστήρων. Σε αλλοίωση των ρυθμίσεων του λοιπόν οι ανεμιστήρες πιθανόν να μην δουλεύουν πλέον σωστά οπότε σε κάθε περίπτωση τρέχετε ένα reset του.

6. Άλλα αίτια

 • Εκτεταμένο indexing του Spotlight
 • Ανεπαρκής ελεύθερος χώρος, ή σοβαρό θέμα στον δίσκo
 • Παρείσφρυση στο σύστημα ad-injection software
 • Χρήση antvirus, internet security και συναφών scanners
 • Προβληματική μπαταρία
 • Αλλοίωση των drivers της κάρτας γραφικών (GPU)

Χρήση fan control utilities

Τα utilities παρακάμπτουν το σύστημα και αναλαμβάνουν τον έλεγχο του ανεμιστήρα(ων) με προκαθορισμό των στροφών του, ανεξάρτητα από την θερμοκρασία που εμφανίζει το μηχάνημα. Πρακτικά δηλαδή δεν επιτρέπουν πλέον στον ανεμιστήρα να λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί, όπου οι στροφές του αυξομειώνονται σε συνάρτηση με την θερμοκρασία του μηχανήματος.

Προφανώς λοιπόν η συμβολή ενός τέτοιου utility στην αντιμετώπιση του θέματος είναι τουλάχιστον ανούσια αν όχι επικίνδυνη, αφού διαχειρίζεται το σύμπτωμα και όχι το αίτιο.

Τελευταία ενημέρωση· 5.8.2016

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *