a blog for first time Mac users

Επιλογές για ανάκτηση (recovery) του συστήματος σε M1 Macs

June 3rd, 2021 0 comments

Στα άρθρα macOS Recovery σε M1 Macs & fallback recoveryOS (FrOS) σε M1 Macs περιγράφονται εκτενώς οι δυνατότητες για data recovery. Όμως -μιας και στο μεσοδιάστημα  το Big Sur έχει ωριμάσει ικανοποιητικά- αντλήσαμε στοιχεία και από το εξαιρετικό άρθρο του έγκριτου κ. Howard Oakley, για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση.

Όπως και να έχει, η μέριμνα για ένα ενημερωμένο Full Reset Time Machine backup είναι καθοριστικής σημασίας για τη δυνατόν ανώδυνη διαχείριση άβολων καταστάσεων.

⚠️ Ο τερματισμός (fail) του εσωτερικού SSD είναι μοιραίος σε ένα M1 Mac. Επειδή ο δίσκος είναι κολλημένος στην logic board, θα πρέπει να ακολουθήσει η αντικατάσταση της. 

Μετά την αντικατάσταση της logic board λοιπόν και αφού το service εκ προοιμίου  θα έχει προ-εγκαταστήσει την τρέχουσα macOS version, για επαναφορά του συστήματος ανατρέχετε το άρθρο setup καινούριου M1 Mac και στο screenshot #5 ενεργοποιείτε τον Migration Assistant.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως σε διακοπή ρεύματος κατά την διάρκεια ενός macOS update ή upgrade, το μηχάνημα μπορεί να γίνει ασταθές, οπότε απαιτείται revive ή restore του firmware.   

Το θέμα  αποκαθίσταται με τις πιο κάτω επιλογές του Apple Configurator 2.

α. Revive, όπου γίνεται update του firmware και του recoveryOS στην τρέχουσα version τους.  Τα αρχεία και οι προσωπικές σας ρυθμίσεις δεν θίγονται. Αν δε όλα πάνε καλά, το μηχάνημα είναι και πάλι λειτουργικό.

β. Restore, το επιλέγετε σε αποτυχία του revive. Όπου τρέχουν τα προαναφερθέντα και επιπλέον διαγράφεται (erase) ο δίσκος και εγκαθίσταται η τρέχουσα macOS version. Με ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα data στον εσωτερικό δίσκο έχουν διαγραφεί.

Στη συνέχεια ανατρέχετε το άρθρο setup καινούριου M1 Mac και στο screenshot #5 ενεργοποιείτε τον Migration Assistant.

▲ Όμως ο Apple Configurator 2 απαιτεί και δεύτερο Mac, οπότε σε έλλειψη του η προσφυγή στο εξουσιοδοτημένο service είναι μονόδρομος. 

3. Σε σφάλμα στο δίσκο που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν οι  “Πρώτες Βοήθειες” του Disk Utility, το μηχάνημα ενδέχεται να γίνει και πάλι λειτουργικό με την ρουτίνα επαναφορά (restore) του συστήματος σε M1 Macs.

4. Το Big Sur διαθέτει ακόμη ακόμη ένα feature στη διαχείριση σφάλματος. Σε startup του μηχανήματος όταν το σύστημα διαπιστώσει κάποια αλλοίωση ίσως στο SSV, θα επαν- εκκινήσει (restart) αυτόματα σε recovery mode, για ενεργοποίηση από τον χρήστη της ρουτίνας reinstall macOS. Όπου στη συνέχεια το σύστημα επανέρχεται στη πρότερη λειτουργική του κατάσταση.

Τι έχει αλλάξει στην ασφάλεια του macOS ;

Στις macOS versions πριν το Big Sur έχουν εφαρμοσθεί διάφοροι μηχανισμοί για προστασία της ακεραιότητας των system files.

Προφανώς ο κύριος στόχος και στο Big Sur είναι η ασφάλεια, ότι δηλαδή δεν θα αλλοιωθούν τα system files. Κάτι που ταλαιπωρούσε τις παλαιότερες macOS versions. 

Τα Μ1 Macs είναι τα πρώτα μοντέλα όπου η Apple ελέγχει πλήρως την ασφάλεια τους. Έχει δε σχεδιάσει αλληλένδετα το hard & software τους για διασφάλιση της ακεραιότητας και σταθερότητας του boot process, από την ROM μέσω του kernel και των extensions του προς την  πληθώρα των υπηρεσιών του.

Σήμερα όλα αυτά  ίσως  να φαντάζουν υπερβολικά,  όμως o σχεδιασμός της Apple  στοχεύει όχι μόνο στην ζωή του Mac σας αλλά στο να παράσχει καλές υποδομές στις απαιτήσεις των επόμενων ετών. Πρόκειται λοιπόν για μια καλύτερη προσέγγιση από το να προσθέτει νέα επαναλαμβανόμενα  και πιο σύνθετα επίπεδα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν στα Intel Macs. Όλοι μας ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα φέρει  μόνο καλύτερη ασφάλεια, αλλά και ένα πιο σταθερό μέλλον.

Related·

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *